แผนที่เวลาคลื่นสึนามิกระทบฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดย Reverse เทคนิคเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้า

1. เกาะช้าง จ.ตราด

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

2. อ่าวกระทิง จ.จันทบุรี

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

3. เกาะเสม็ด จ.ระยอง

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

4. สัตหีบ จ.ชลบุรี

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

5. บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

6. บางปู จ.สมุทรปราการ

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

7. บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

8. อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

9. อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

10. ชะอำ จ.เพชรบุรี

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

11. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

12. บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

13. ปากน้ำชุมพร จ.ชุมพร

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

14. หลังสวน จ.ชุมพร

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

15. เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

16. เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

17. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

18. ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

19. แหลมสมิหลา จ.สงขลา

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

20. เทพา จ.สงขลา

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

21. แหลมโพธิ์ จ.ปัตตานี

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

22. ปากน้ำบางนรา จ.นราธิวาส

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

23. ตากใบ จ.นราธิวาส

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)