แผนที่เวลาคลื่นสึนามิกระทบฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดย Reverse เทคนิคเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้า

1. ปากน้ำระนอง

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

2. เกาะพยาม

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

3. อุทยานแห่งชาติแหลมสน

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

4. หาดอ่าวเคย

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

5. บ้านน้ำเค็ม

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

6. แหลมปะการัง

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

7. เขาหลัก

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

8. หาดท้ายเหมือง

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

9. สนามบินภูเก็ต

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

10. หาดกมลา

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

11. หาดป่าตอง

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

12. หาดกะตะ

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

13. อ่าวนางกระบี่

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

14. ปากน้ำกระบี่

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

15. เกาะพีพี

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

16. เกาะลันตา

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

17. ท่าเรือปากเมง

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

18. หาดเจ้าไหม

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

19. ตาลิบง

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

20. หาดสำราญ

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

21. ปากบารา

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

22. ตะรุเตา

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

23. อาดังราวี

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)

24. เจ๊ะบิลัง

Large 1024 (1024 x 768)
Large 1600 (1600 x 1200)
Large 2048 (2048 x 1536)