หน้าหลัก ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   Wednesday, 27 March 2019
    Contact
       Earthquake Hotline
       662-366-9410
       662-399-0969
       662-399-4547
       Fax.
       662-399-0968
       662-399-0974
       Email
      

Global Earthquake

This bulletin is data from GEOFON RSS news feed.

Origin Time (UTC) Mag Latitude Longitude Region
2019-03-26 17:37:31 4.8 -6.06 130.91 Banda Sea1
2019-03-26 15:01:44 4.8 12.54 -89.37 Off Coast of Central America2
2019-03-26 12:01:49 5.5 12.55 -89.22 Off Coast of Central America3
2019-03-26 07:54:58 4.7 -2.73 128.45 Ceram Sea4
2019-03-26 06:51:34 4.6 85.14 96.02 North of Severnaya Zemlya5
2019-03-25 18:30:21 4.6 37.52 140.15 Eastern Honshu, Japan6
2019-03-25 12:49:49 4.6 -23.61 -179.99 South of Fiji Islands7
2019-03-25 12:41:25 4.5 24.23 93.61 Myanmar-India Border Region8
2019-03-25 11:25:28 4.8 31.05 70.23 Pakistan9
2019-03-25 10:52:40 5.0 -21.30 -69.93 Northern Chile10
2019-03-25 06:05:10 4.7 -5.22 102.47 Southern Sumatra, Indonesia11
2019-03-24 23:58:01 4.8 -14.45 66.17 Mid Indian Ridge12
2019-03-23 11:34:04 5.2 14.07 93.17 Andaman Islands, India Region13
2019-03-23 11:29:29 5.2 14.02 93.06 Andaman Islands, India Region14
2019-03-22 20:24:58 5.0 51.02 -178.42 Andreanof Islands, Aleutian Islands15