หน้าหลัก ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   Monday, 21 January 2019
    Contact
       Earthquake Hotline
       662-366-9410
       662-399-0969
       662-399-4547
       Fax.
       662-399-0968
       662-399-0974
       Email
      

Global Earthquake

This bulletin is data from GEOFON RSS news feed.

Origin Time (UTC) Mag Latitude Longitude Region
2019-01-20 15:49:53 4.9 35.56 28.29 Eastern Mediterranean Sea1
2019-01-20 15:06:40 4.5 30.41 87.89 Xizang2
2019-01-20 14:28:30 4.7 30.30 87.54 Xizang3
2019-01-20 09:23:33 4.6 -29.83 -71.87 Near Coast of Central Chile4
2019-01-20 07:47:56 4.8 5.70 121.63 Celebes Sea5
2019-01-20 02:52:07 4.6 29.96 95.04 Eastern Xizang-India Border Reg.6
2019-01-20 01:32:52 6.6 -30.01 -71.29 Near Coast of Central Chile7
2019-01-19 18:37:12 4.8 -5.48 142.10 New Guinea, Papua New Guinea8
2019-01-19 18:09:49 5.1 12.32 144.23 South of Mariana Islands9
2019-01-19 14:02:55 4.8 2.61 127.20 Northern Molucca Sea10
2019-01-19 10:55:34 4.5 -22.55 -66.22 Jujuy Province, Argentina11
2019-01-19 04:14:29 5.0 -28.55 -178.52 Kermadec Islands Region12
2019-01-18 21:27:01 5.6 -3.17 -76.68 Northern Peru13
2019-01-18 20:04:03 5.3 40.85 142.43 Near East Coast of Honshu, Japan14
2019-01-15 06:25:53 4.7 10.54 -63.15 Near Coast of Venezuela15