หน้าหลัก ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   Thusday, 2 March 2017
    Contact
       Earthquake Hotline
       662-366-9410
       662-399-0969
       662-399-4547
       Fax.
       662-399-0968
       662-399-0974
       Email
      

Local Earthquake

* localtime (Thailand) = UTC +7

Origin Time (UTC) Mag Latitude Longitude Region
2017-03-01 03:16:51 4.7 12.17 93.20 Andaman Island ,India Region
2017-02-27 13:14:36 1.6 18.65 98.50 Amphoe Mae Wang, Chiang Mai
2017-02-25 08:01:32 4.7 5.27 96.47 Northern Sumatra, Indonesia
2017-02-24 21:36:37 3.8 20.77 94.00 Myanmar
2017-02-22 17:28:25 3.3 20.55 102.97 Laos
2017-02-22 16:33:02 3.7 20.04 95.53 Myanmar
2017-02-22 13:38:37 2.5 20.96 98.91 Myanmar
2017-02-21 19:22:02 2.0 20.67 100.00 Myanmar
2017-02-21 15:18:11 1.7 20.16 99.85 Amphoe Mae Chan, Chiang Rai
2017-02-21 11:26:52 4.2 22.82 96.37 Myanmar
2017-02-20 20:26:51 2.9 20.10 101.75 Laos
2017-02-20 16:02:38 2.6 21.08 98.80 Myanmar
2017-02-19 02:31:39 1.3 18.59 98.52 Amphoe Chom Thong , Chiang Mai
2017-02-18 16:46:55 1.5 16.10 98.73 Amphoe Umphang, Tak
2017-02-18 05:28:55 2.8 20.81 98.28 Myanmar
2017-02-16 19:26:19 4.1 16.63 97.75 Myanmar
2017-02-13 19:53:09 2.3 17.89 97.61 Myanmar
2017-02-13 17:11:21 4.8 3.38 98.49 Northern Sumatra, Indonesia
2017-02-13 13:41:18 1.6 18.58 98.50 Amphoe Chom Thong , Chiang Mai
2017-02-13 07:21:18 3.1 17.54 98.20 Amphoe Tha Song Yang, Tak
2017-02-12 23:17:12 2.9 18.63 98.55 Amphoe Mae Wang, Chiang Mai
2017-02-12 19:41:15 2.4 20.50 98.46 Myanmar
2017-02-12 10:45:15 2.5 20.13 97.83 Myanmar
2017-02-11 04:24:43 4.9 3.13 98.72 Northern Sumatra, Indonesia
2017-02-10 20:23:06 3.8 3.35 98.48 Northern Sumatra, Indonesia
2017-02-10 15:05:40 1.6 18.55 98.49 Amphoe Chom Thong , Chiang Mai
2017-02-10 12:28:06 1.7 18.52 98.46 Amphoe Mae Chaem, Chiang Mai
2017-02-09 22:04:39 4.5 3.91 98.79 Northern Sumatra, Indonesia
2017-02-09 21:50:53 4.5 3.13 98.73 Northern Sumatra, Indonesia
2017-02-09 18:00:16 4.4 3.84 98.74 Northern Sumatra, Indonesia
2017-02-09 17:19:26 3.7 3.35 98.49 Northern Sumatra, Indonesia
2017-02-08 00:07:57 2.7 18.72 100.13 Amphoe Song, Phrae
2017-02-07 04:14:51 1.9 18.74 98.67 Amphoe Mae Wang, Chiang Mai
2017-02-06 20:44:52 1.6 18.51 98.57 Amphoe Chom Thong , Chiang Mai
2017-02-06 06:39:35 2.4 18.61 98.62 Amphoe Mae Wang, Chiang Mai
2017-02-05 12:33:37 1.5 18.40 98.53 Amphoe Chom Thong , Chiang Mai
2017-02-03 06:48:32 1.4 18.58 98.50 Amphoe Chom Thong , Chiang Mai
2017-02-01 13:47:04 2.3 19.67 99.69 Amphoe Mae Lao, Chiang Rai
2017-02-01 11:20:04 2.3 18.54 98.51 Amphoe Mae Wang, Chiang Mai
2017-01-31 00:07:23 1.8 18.99 98.98 Amphoe Sansai, Chiang Mai


Next | Last
 
event 1 to 40 of 4186