หน้าหลัก ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   Wednesday, 18 July 2018
    Contact
       Earthquake Hotline
       662-366-9410
       662-399-0969
       662-399-4547
       Fax.
       662-399-0968
       662-399-0974
       Email
      

Local Earthquake

* localtime (Thailand) = UTC +7

Origin Time (UTC) Mag Latitude Longitude Region
2018-07-18 04:37:30 2.5 18.95 97.67 Myanmar
2018-07-16 21:17:19 2.4 20.18 98.03 Myanmar
2018-07-13 12:08:00 4.7 18.87 94.85 Myanmar
2018-07-12 02:40:16 4.4 15.48 94.43 Near South Coast of Myanmar
2018-07-11 18:31:29 2.6 20.60 99.50 Myanmar
2018-07-08 19:58:20 2.9 21.66 99.52 Myanmar-China Border Region
2018-07-07 00:44:29 4.2 14.71 96.67 Andaman Islands, India Region
2018-07-05 11:12:32 4.9 14.00 95.29 Andaman Islands, India Region
2018-07-04 23:14:32 4.9 13.82 95.89 Andaman Islands, India Region
2018-07-04 21:17:00 3.8 14.58 96.47 Andaman Islands, India Region
2018-07-04 20:34:54 5.2 14.62 96.36 Andaman Islands, India Region
2018-07-04 11:08:12 4.9 15.35 95.25 Near South Coast of Myanmar
2018-07-04 07:12:50 5.3 13.16 92.47 Andaman Islands, India Region
2018-07-03 23:55:19 4.7 13.31 93.42 Andaman Islands, India Region
2018-07-02 09:39:55 2.4 19.70 99.19 Amphoe Chai Prakan, ChiangMai
2018-07-01 20:42:41 2.0 19.82 99.83 Amphoe MueangChiangRai, ChiangRai
2018-07-01 15:10:35 5.0 20.27 97.97 Myanmar
2018-07-01 01:44:30 2.9 20.30 98.57 Myanmar
2018-06-29 16:33:07 2.7 20.95 100.15 Myanmar
2018-06-27 22:46:08 4.0 18.77 94.97 Myanmar
2018-06-27 15:33:38 1.3 19.80 99.80 Amphoe MueangChiangRai, ChiangRai
2018-06-27 13:02:33 4.8 19.56 96.26 Myanmar
2018-06-26 00:01:55 4.9 22.77 93.38 Myanmar
2018-06-25 19:19:27 2.4 18.61 98.52 Amphoe MaeWang, ChiangMai
2018-06-24 18:18:15 3.4 22.40 100.42 Yunnan, China
2018-06-24 17:00:45 1.3 19.78 99.73 Amphoe MaeLao, ChiangRai
2018-06-24 11:24:42 3.3 21.46 101.45 Yunnan, China
2018-06-21 13:14:22 2.9 17.92 97.35 Myanmar
2018-06-21 08:40:48 3.9 21.02 99.24 Myanmar
2018-06-20 01:32:05 3.7 17.12 94.89 Myanmar
2018-06-19 21:06:29 4.0 16.68 94.44 Myanmar
2018-06-19 19:44:49 3.5 18.19 96.40 Myanmar
2018-06-19 11:06:28 4.0 21.88 94.60 Myanmar
2018-06-19 06:48:30 3.3 21.30 98.76 Myanmar
2018-06-19 02:04:45 2.8 18.17 96.34 Myanmar
2018-06-18 21:59:16 3.4 18.22 96.40 Myanmar
2018-06-18 13:56:32 4.3 15.41 95.90 Near South Coast of Myanmar
2018-06-17 22:25:55 3.2 18.42 96.12 Myanmar
2018-06-17 19:42:28 3.6 18.35 96.32 Myanmar
2018-06-17 17:02:19 2.8 17.71 96.51 Myanmar


Next | Last
 
event 1 to 40 of 4978