หน้าหลัก ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   Wednesday, 25 May 2016
    Contact
       Earthquake Hotline
       662-366-9410
       662-399-0969
       662-399-4547
       Fax.
       662-399-0968
       662-399-0974
       Email
      

Local Earthquake

* localtime (Thailand) = UTC +7

Origin Time (UTC) Mag Latitude Longitude Region
2016-05-23 20:56:05 2.4 20.56 99.55 Myanmar
2016-05-22 23:19:35 3.9 20.53 99.58 Myanmar
2016-05-22 12:30:06 2.5 20.51 99.57 Myanmar
2016-05-17 17:05:15 4.9 26.20 99.52 Yunnan, China
2016-05-17 16:48:52 5.1 26.11 99.66 Yunnan, China
2016-05-17 14:11:50 3.3 19.19 96.37 Myanmar
2016-05-17 07:38:49 4.4 3.75 99.90 Northern Sumatra, Indonesia
2016-05-16 18:53:43 2.4 16.97 98.24 Myanmar
2016-05-16 13:38:43 3.9 19.21 94.72 Myanmar
2016-05-16 13:06:36 4.3 22.34 102.74 Yunnan, China
2016-05-12 22:08:43 4.4 4.15 93.32 off west of Northern Sumatra
2016-05-12 11:05:22 2.3 20.65 97.93 Myanmar
2016-05-11 19:03:34 3.1 20.45 100.22 Laos
2016-05-09 04:54:16 3.0 20.20 98.50 Myanmar
2016-05-08 04:06:39 2.4 7.94 98.52 Andaman Sea near Koh YaoYai, Phang Nga
2016-05-05 22:30:39 4.1 19.51 96.12 Myanmar
2016-05-05 03:44:50 2.8 19.54 98.12 Amphoe Pang Mapha, Mae Hong Son
2016-05-04 17:53:25 2.5 20.33 97.93 Myanmar
2016-05-04 11:02:26 2.3 19.24 97.69 Myanmar
2016-05-04 09:23:51 4.9 23.99 103.87 Yunnan, China
2016-05-04 07:57:56 3.9 22.72 102.20 Yunnan, China
2016-05-04 07:51:53 4.7 23.26 103.17 Yunnan, China
2016-05-03 19:47:11 3.0 16.87 97.83 Myanmar
2016-05-02 19:09:31 3.3 21.76 100.01 Myanmar-China Border Region
2016-05-01 11:02:41 3.1 20.74 100.10 Myanmar
2016-04-30 01:38:03 3.2 21.20 100.07 Myanmar-China Border Region
2016-04-22 23:00:57 5.1 22.05 102.35 Laos-Vietnam Border Region
2016-04-22 14:24:45 3.3 19.61 97.26 Myanmar
2016-04-21 10:40:08 1.8 19.79 99.68 Amphoe Mae Lao, Chiang Rai
2016-04-20 18:00:21 2.0 19.78 99.72 Amphoe Mae Lao, Chiang Rai
2016-04-17 22:06:27 2.9 20.66 99.59 Myanmar
2016-04-17 02:11:58 3.4 20.48 98.00 Myanmar
2016-04-16 14:06:24 2.1 19.01 97.52 Myanmar
2016-04-16 12:30:32 2.3 18.96 97.69 Myanmar
2016-04-14 18:21:45 3.4 21.56 98.43 Myanmar
2016-04-13 13:55:17 7.1 23.11 94.84 Myanmar-India Border Region
2016-04-12 16:18:08 3.0 20.57 99.63 Myanmar
2016-04-12 16:16:10 3.7 20.57 99.58 Myanmar
2016-04-06 06:48:48 3.2 20.83 98.47 Myanmar
2016-04-04 05:41:31 3.1 16.03 97.60 Near South Coast of Myanmar


Next | Last
 
event 1 to 40 of 3635