หน้าหลัก ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   Thusday, 23 November 2017
    Contact
       Earthquake Hotline
       662-366-9410
       662-399-0969
       662-399-4547
       Fax.
       662-399-0968
       662-399-0974
       Email
      

Local Earthquake

* localtime (Thailand) = UTC +7

Origin Time (UTC) Mag Latitude Longitude Region
2017-11-22 04:40:51 1.5 18.90 99.05 Amphoe SanSai, ChiangMai
2017-11-22 04:18:34 3.0 18.96 99.05 Amphoe SanSai, ChiangMai
2017-11-22 00:17:09 1.2 18.96 98.87 Amphoe MaeRim, ChiangMai
2017-11-21 16:57:15 1.5 19.03 98.94 Amphoe MaeRim, ChiangMai
2017-11-21 16:39:08 1.3 18.92 98.81 Amphoe MaeRim , ChiangMai
2017-11-21 15:28:52 1.5 18.67 99.08 Amphoe SanKamphaeng, ChiangMai
2017-11-21 14:36:05 2.4 18.97 99.04 Amphoe SanSai, ChiangMai
2017-11-21 12:11:59 2.2 18.99 99.03 Amphoe SanSai, ChiangMai
2017-11-21 01:43:14 2.4 17.23 97.96 Myanmar
2017-11-20 21:07:47 1.8 18.98 99.07 Amphoe Fang, ChiangMai
2017-11-20 20:12:52 1.7 19.53 99.53 Amphoe MaeSuai, ChiangRai
2017-11-20 17:04:34 3.3 21.33 100.97 Myanmar-China Border Region
2017-11-20 08:47:56 4.8 24.12 94.60 Myanmar-India Border Region
2017-11-19 14:53:46 2.4 20.59 99.89 Myanmar
2017-11-18 21:10:27 3.0 19.03 100.00 Amphoe MueangPhayao, Phayao
2017-11-17 16:16:30 4.2 15.06 107.09 Southern Laos
2017-11-17 10:29:04 2.7 19.70 99.71 Amphoe Phan, ChiangRai
2017-11-16 13:04:30 2.6 20.56 99.00 Myanmar
2017-11-16 12:52:04 2.9 19.39 99.49 Amphoe MaeSuai, ChiangRai
2017-11-15 21:05:34 4.0 15.51 97.26 Myanmar
2017-11-15 01:39:18 3.8 18.22 95.06 Myanmar
2017-11-14 22:36:18 3.8 21.28 99.55 Myanmar-China Border Region
2017-11-13 21:31:42 1.7 20.11 99.79 Amphoe MaeChan, ChiangRai
2017-11-12 01:16:58 4.2 16.63 95.07 Myanmar
2017-11-10 15:40:42 2.5 20.55 98.05 Myanmar
2017-11-09 18:46:43 2.6 20.54 98.93 Myanmar
2017-11-09 03:26:34 2.4 20.39 98.91 Myanmar
2017-11-08 23:54:18 3.3 20.42 98.99 Myanmar
2017-11-08 23:29:17 4.4 20.44 98.95 Myanmar
2017-11-08 19:07:56 1.8 19.37 99.58 Amphoe WiangPaPao, ChiangRai
2017-11-04 23:36:50 2.1 19.91 97.94 Myanmar
2017-11-04 20:29:37 4.1 21.59 95.88 Myanmar
2017-11-03 06:52:11 3.7 22.66 96.29 Myanmar
2017-10-30 12:10:24 2.2 20.00 98.06 Myanmar
2017-10-29 07:30:11 2.4 19.19 99.08 Amphoe MaeTaeng, ChiangMai
2017-10-28 23:21:02 2.5 16.45 97.81 Myanmar
2017-10-23 15:58:39 3.4 18.21 100.14 Amphoe MueangPhrae, Phrae
2017-10-23 15:44:02 2.6 18.18 100.11 Amphoe MueangPhrae, Phrae
2017-10-23 14:23:45 4.8 6.82 92.59 Nicobar Islands ,India Region
2017-10-23 04:41:00 4.5 21.09 101.95 Laos


Next | Last
 
event 1 to 40 of 4596