หน้าหลัก ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   Saturday, 16 Febuary 2019
    Contact
       Earthquake Hotline
       662-366-9410
       662-399-0969
       662-399-4547
       Fax.
       662-399-0968
       662-399-0974
       Email
      

Local Earthquake

* localtime (Thailand) = UTC +7

Origin Time (UTC) Mag Latitude Longitude Region
2019-02-15 17:53:03 3.1 22.47 98.70 Myanmar
2019-02-15 17:09:52 2.9 21.03 101.81 Myanmar
2019-02-15 13:16:00 2.4 18.24 101.92 Laos
2019-02-15 07:50:58 2.1 20.67 100.19 Myanmar
2019-02-14 19:32:50 2.3 20.55 99.20 Myanmar
2019-02-14 12:24:08 2.1 19.84 99.15 Amphoe Fang, ChiangMai
2019-02-13 11:17:57 3.6 21.12 101.56 Laos
2019-02-13 09:29:39 3.5 23.06 102.00 ํYunnan, China
2019-02-13 03:45:02 2.5 19.64 99.72 Amphoe Phan, ChiangRai
2019-02-12 20:21:37 4.3 13.21 92.77 Andaman Island, India Region
2019-02-12 14:50:00 4.4 22.59 101.33 ํYunnan, China
2019-02-12 12:34:03 4.0 21.12 101.63 Laos
2019-02-11 11:59:38 4.4 14.24 96.61 Andaman Island, India Region
2019-02-11 02:46:24 2.4 18.22 99.84 Amphoe Long, Phrae
2019-02-10 11:48:35 1.8 19.37 99.51 Amphoe WiangPaPao, ChiangRai
2019-02-05 12:03:18 1.7 19.74 99.58 Amphoe MaeSuai, ChiangRai
2019-02-04 15:45:27 2.9 19.97 98.01 Myanmar
2019-02-04 12:00:04 1.8 19.72 99.00 Amphoe ChiangDao, ChiangMai
2019-02-03 17:20:45 3.6 24.60 93.89 Myanmar-India Border Region
2019-02-03 13:25:49 1.4 19.78 99.71 Amphoe MaeLao, ChiangRai
2019-02-03 01:28:14 2.3 9.43 99.19 Amphoe Chaiya, SuratThani
2019-02-02 19:31:06 2.4 20.70 100.19 Laos
2019-02-01 13:30:33 3.1 20.22 98.37 Myanmar
2019-02-01 13:30:33 3.6 20.22 98.37 Myanmar
2019-01-28 23:06:43 2.6 18.92 99.07 Amphoe SanSai, ChiangMai
2019-01-28 16:05:42 1.7 19.71 99.70 Amphoe MaeLao, ChiangRai
2019-01-28 03:52:35 4.4 17.98 96.04 Myanmar
2019-01-28 03:52:35 4.4 17.98 96.04 Myanmar
2019-01-27 19:12:28 2.9 21.07 101.57 Laos
2019-01-27 15:05:44 1.8 18.84 98.16 Amphoe MaeChaem, ChiangMai
2019-01-26 18:04:48 3.1 17.26 98.22 Amphoe ThaSongYang, Tak
2019-01-26 11:54:25 3.6 18.27 96.38 Myanmar
2019-01-25 17:07:07 4.9 24.22 93.71 Myanmar-India Border Region
2019-01-25 16:32:52 1.6 18.98 98.99 Amphoe SanSai, ChiangMai
2019-01-25 16:20:38 1.7 19.00 98.99 Amphoe SanSai, ChiangMai
2019-01-24 08:10:20 3.2 15.83 96.19 Near South Coast of Myanmar
2019-01-24 06:17:44 4.2 15.48 95.97 Near South Coast of Myanmar
2019-01-23 17:12:32 2.6 20.17 97.60 Myanmar
2019-01-22 16:00:50 3.2 18.97 99.03 Amphoe SanSai, ChiangMai
2019-01-20 01:00:50 2.2 14.86 99.14 Amphoe SiSawat, Kanchanaburi


Next | Last
 
event 1 to 40 of 5247