หน้าหลัก ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   Friday, 26 August 2016
    Contact
       Earthquake Hotline
       662-366-9410
       662-399-0969
       662-399-4547
       Fax.
       662-399-0968
       662-399-0974
       Email
      

Local Earthquake

* localtime (Thailand) = UTC +7

Origin Time (UTC) Mag Latitude Longitude Region
2016-08-25 16:16:03 4.7 24.77 95.04 Myanmar
2016-08-25 08:33:18 1.8 19.00 98.97 Amphoe San Sai, Chiang Mai
2016-08-25 06:59:41 2.0 19.80 99.45 Amphoe Mae Suai, Chiang Rai
2016-08-24 10:57:17 3.8 20.75 94.98 Myanmar
2016-08-24 10:34:39 6.8 21.06 94.45 Myanmar
2016-08-22 23:27:13 2.1 19.36 97.49 Myanmar
2016-08-20 10:47:36 2.6 20.68 99.32 Myanmar
2016-08-19 13:14:38 4.3 22.10 96.48 Myanmar
2016-08-19 10:46:04 4.3 22.25 96.57 Myanmar
2016-08-14 20:03:41 3.0 20.76 100.02 Myanmar
2016-08-14 17:48:45 2.7 18.39 96.82 Myanmar
2016-08-14 13:17:49 4.4 26.12 98.09 Myanmar-China Border Region
2016-08-14 05:37:14 2.2 19.63 99.69 Amphoe phan, Chiangrai
2016-08-13 20:20:35 4.2 25.46 98.12 Myanmar-China Border Region
2016-08-13 18:19:55 3.7 23.86 100.12 Yunnan, China
2016-08-12 16:43:53 3.8 20.00 95.79 Myanmar
2016-08-11 03:18:29 2.5 20.25 98.28 Myanmar
2016-08-08 22:30:41 4.2 25.66 99.54 Yunnan, China
2016-08-08 21:29:48 2.6 20.52 99.92 Myanmar
2016-08-08 17:56:13 2.2 20.59 99.79 Myanmar
2016-08-08 07:19:41 2.9 20.69 100.05 Myanmar
2016-08-07 15:18:53 1.7 19.97 98.02 Myanmar
2016-08-07 07:44:48 2.4 20.48 99.62 Myanmar
2016-08-07 05:09:29 2.6 17.97 97.05 Myanmar
2016-08-05 22:12:44 4.3 13.10 93.36 Andaman Islands, India Region
2016-08-05 13:47:07 2.5 19.75 99.67 Amphoe Mae Lao, Chiang Rai
2016-08-05 08:34:56 2.1 19.40 97.40 Myanmar
2016-08-04 00:46:55 2.4 17.07 98.63 Amphoe Mae Ramat,Tak
2016-08-01 11:47:28 2.0 19.75 99.63 Amphoe Mae Suai, Chiang Rai
2016-08-01 10:00:50 5.3 21.87 93.70 Myanmar
2016-07-30 17:30:59 2.1 19.77 99.55 Amphoe Mae Suai, Chiang Rai
2016-07-30 06:37:51 3.3 20.47 99.62 Myanmar
2016-07-29 14:02:59 4.9 21.22 99.84 Myanmar-China Border Region
2016-07-28 23:56:56 2.0 17.51 97.73 Myanmar
2016-07-28 23:24:27 1.7 19.66 99.82 Amphoe phan, Chiangrai
2016-07-28 15:23:45 2.4 18.24 97.43 Myanmar
2016-07-28 11:07:53 4.6 24.39 99.45 Yunnan, China
2016-07-27 16:54:27 4.1 24.92 94.88 Myanmar-India Border Region
2016-07-27 04:20:11 5.2 21.99 93.66 Myanmar
2016-07-26 17:45:30 2.0 20.29 98.23 Myanmar


Next | Last
 
event 1 to 40 of 3747