หน้าหลัก ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   Tuesday, 25 October 2016
    Contact
       Earthquake Hotline
       662-366-9410
       662-399-0969
       662-399-4547
       Fax.
       662-399-0968
       662-399-0974
       Email
      

Local Earthquake

* localtime (Thailand) = UTC +7

Origin Time (UTC) Mag Latitude Longitude Region
2016-10-25 01:54:47 3.1 20.65 97.79 Myanmar
2016-10-23 14:19:35 2.4 19.77 99.58 Amphoe Mae Suai, Chiang Rai
2016-10-23 08:46:05 2.4 16.07 98.64 Myanmar
2016-10-23 08:42:27 2.4 16.09 98.64 Myanmar
2016-10-22 18:06:40 1.9 16.06 98.69 Amphoe Umphang, Tak
2016-10-22 11:19:55 1.2 16.01 98.59 Myanmar
2016-10-22 11:08:42 2.3 16.09 98.71 Amphoe Umphang, Tak
2016-10-22 06:00:14 4.0 24.29 94.70 Myanmar-India Border Region
2016-10-22 00:51:03 2.6 18.81 101.76 Laos
2016-10-21 22:39:58 2.7 15.68 98.63 Amphoe Umphang, Tak
2016-10-21 19:42:39 1.9 19.17 101.18 Amphoe Bo Kluea , Nan
2016-10-21 02:35:21 1.7 16.12 98.85 Amphoe Umphang, Tak
2016-10-21 01:42:49 2.4 16.02 98.71 Amphoe Umphang, Tak
2016-10-20 23:41:18 1.3 16.09 98.71 Amphoe Umphang, Tak
2016-10-20 22:21:50 1.6 16.25 98.85 Myanmar
2016-10-20 22:08:44 1.7 16.12 98.89 Amphoe Umphang, Tak
2016-10-20 21:48:07 2.4 16.08 98.71 Amphoe Umphang, Tak
2016-10-20 14:09:26 1.6 16.12 98.75 Amphoe Umphang, Tak
2016-10-20 12:22:02 3.3 16.02 98.64 Amphoe Umphang, Tak
2016-10-20 10:23:38 2.9 15.98 98.88 Amphoe Umphang, Tak
2016-10-20 09:31:17 2.1 16.07 98.75 Amphoe Umphang, Tak
2016-10-20 09:13:21 3.2 21.04 98.98 Myanmar
2016-10-20 07:00:25 2.1 16.00 98.80 Amphoe Umphang, Tak
2016-10-20 06:45:30 3.7 20.67 97.50 Myanmar
2016-10-20 03:45:53 3.2 16.01 98.77 Amphoe Umphang, Tak
2016-10-20 03:29:38 3.6 15.94 98.71 Amphoe Umphang, Tak
2016-10-19 16:29:39 1.8 19.83 99.33 Amphoe Fang, Chiang Mai
2016-10-19 08:03:00 2.8 16.02 98.66 Amphoe Umphang, Tak
2016-10-18 23:53:10 2.8 16.00 98.68 Amphoe Umphang, Tak
2016-10-14 22:24:12 4.4 22.84 101.47 Myanmar-China Border Region
2016-10-14 21:34:24 3.5 21.91 100.98 Myanmar-China Border Region
2016-10-14 16:00:44 3.0 14.69 101.38 Amphoe Pak Chong , Nakhon Ratchasima
2016-10-14 15:36:09 3.2 21.97 101.40 Myanmar-China Border Region
2016-10-14 15:28:49 4.0 23.06 101.63 Yunnan, China
2016-10-14 14:22:44 3.6 24.32 99.35 Yunnan, China
2016-10-13 23:21:19 3.7 20.81 96.51 Myanmar
2016-10-11 15:39:28 2.7 19.69 99.65 Amphoe phan, Chiangrai
2016-10-09 22:40:32 1.4 19.73 99.67 Amphoe Mae Lao, Chiang Rai
2016-10-09 13:38:03 1.9 20.57 99.70 Myanmar
2016-10-08 21:23:08 2.6 20.41 98.43 Myanmar


Next | Last
 
event 1 to 40 of 3839