หน้าหลัก ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   Wednesday, 26 July 2017
    Contact
       Earthquake Hotline
       662-366-9410
       662-399-0969
       662-399-4547
       Fax.
       662-399-0968
       662-399-0974
       Email
      

Local Earthquake

* localtime (Thailand) = UTC +7

Origin Time (UTC) Mag Latitude Longitude Region
2017-07-26 12:40:49 2.2 19.67 98.51 Amphoe Wiang Haeng, Chiang Mai
2017-07-26 09:11:19 2.3 18.89 99.83 Amphoe Ngao, Lampang
2017-07-25 21:37:04 1.6 19.56 99.57 Amphoe Mae Suai, Chiang Rai
2017-07-25 17:06:57 1.5 19.73 99.59 Amphoe Mae Suai, Chiang Rai
2017-07-24 19:18:46 1.8 19.74 99.72 Amphoe Mae Lao , Chiang Rai
2017-07-17 17:40:10 2.9 20.74 99.52 Myanmar
2017-07-17 13:23:03 4.3 20.76 93.69 Myanmar
2017-07-16 20:02:26 1.4 19.76 99.54 Amphoe Mae Suai, Chiang Rai
2017-07-16 11:01:44 2.3 20.72 100.09 Myanmar
2017-07-16 05:46:35 2.3 20.68 100.08 Myanmar
2017-07-15 23:25:57 1.9 19.39 99.47 Amphoe Wiang Pa Pao, Chiang Rai
2017-07-15 21:34:39 2.4 20.72 100.98 Laos
2017-07-15 21:13:29 4.9 24.55 94.52 Myanmar-India Border Region
2017-07-15 04:30:49 2.3 18.91 98.90 Amphoe Mae Rim, Chiang Mai
2017-07-15 01:06:48 2.9 20.37 98.29 Myanmar
2017-07-14 19:26:27 3.9 23.19 101.95 Yunnan, China
2017-07-13 22:18:40 3.9 14.35 94.02 Near South Coast of Myanmar
2017-07-13 15:08:36 1.6 19.35 99.50 Amphoe Wiang Pa Pao , Chiang Rai
2017-07-13 14:04:03 4.3 23.15 100.17 Yunnan, China
2017-07-13 05:03:43 4.7 23.31 94.73 Myanmar-India Border Region
2017-07-12 15:07:40 4.3 13.41 96.15 Andaman Sea
2017-07-12 13:02:47 2.8 20.72 101.39 Laos
2017-07-12 10:38:08 3.8 22.07 101.28 Myanmar-China Border Region
2017-07-12 02:40:04 3.3 20.39 98.02 Myanmar
2017-07-11 23:21:46 3.3 22.22 101.07 Myanmar-China Border Region
2017-07-11 22:00:16 3.5 22.26 101.07 Myanmar-China Border Region
2017-07-11 18:53:53 3.0 20.36 97.71 Myanmar
2017-07-11 18:48:58 1.6 18.76 99.05 Amphoe Saraphi, Chiang Mai
2017-07-11 15:36:58 2.8 20.23 97.73 Myanmar
2017-07-10 23:10:30 2.9 20.19 97.92 Myanmar
2017-07-10 17:51:09 1.7 19.29 100.40 Amphoe Pong , Phayao
2017-07-10 17:18:15 4.7 1.91 101.80 Northern Sumatra, Indonesia
2017-07-10 16:56:43 2.2 20.18 98.78 Myanmar
2017-07-09 00:52:57 1.7 18.14 98.32 Amphoe Hot, Chiang Mai
2017-07-08 19:34:50 4.5 2.24 99.04 Northern Sumatra, Indonesia
2017-07-06 19:15:20 1.9 19.48 98.36 Amphoe Pai, Mae Hong Son
2017-07-06 18:52:55 2.1 19.46 98.45 Amphoe Pai, Mae Hong Son
2017-07-06 09:27:10 1.5 18.18 98.88 Amphoe Ban Hong , Lamphun
2017-07-05 19:47:24 1.3 19.19 98.85 Amphoe Mae Taeng , Chiang Mai
2017-07-04 22:42:31 1.3 18.68 99.14 Amphoe Ban Thi , Lamphun


Next | Last
 
event 1 to 40 of 4408