หน้าหลัก ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   Tuesday, 25 September 2018
    Contact
       Earthquake Hotline
       662-366-9410
       662-399-0969
       662-399-4547
       Fax.
       662-399-0968
       662-399-0974
       Email
      

Local Earthquake

* localtime (Thailand) = UTC +7

Origin Time (UTC) Mag Latitude Longitude Region
2018-09-23 14:53:10 3.0 18.55 96.57 Myanmar
2018-09-20 21:41:56 2.4 21.61 98.94 Myanmar
2018-09-20 15:41:26 4.1 17.85 97.44 Myanmar
2018-09-20 00:43:28 2.0 19.87 99.25 Amphoe Fang, ChiangMai
2018-09-17 01:45:57 4.1 18.24 96.40 Myanmar
2018-09-16 13:21:39 4.1 21.31 95.23 Myanmar
2018-09-15 00:35:33 3.0 21.81 99.44 Myanmar-China Border Region
2018-09-14 21:33:32 2.9 21.66 99.12 Myanmar-China Border Region
2018-09-14 09:19:41 2.2 20.01 98.10 Myanmar
2018-09-12 15:06:04 2.0 16.66 98.23 Myanmar
2018-09-11 14:23:12 3.0 22.05 100.24 Myanmar-China Border Region
2018-09-11 13:46:41 2.0 19.33 98.48 Amphoe Pai, MaeHongSon
2018-09-11 03:41:34 2.6 20.54 98.56 Myanmar
2018-09-10 16:57:37 4.0 23.14 94.66 Myanmar
2018-09-10 16:08:42 3.4 22.98 101.60 Yunnan, China
2018-09-09 20:00:42 2.1 19.59 98.92 Amphoe ChiangDao, ChiangMai
2018-09-09 05:27:54 2.6 19.73 99.56 Amphoe MaeSuai, ChiangRai
2018-09-08 11:37:14 3.4 19.09 97.69 Myanmar
2018-09-08 02:31:33 5.5 23.19 101.50 Yunnan, China
2018-09-07 06:30:29 3.6 20.96 100.01 Myanmar
2018-09-06 15:41:44 2.2 17.95 97.65 Myanmar
2018-09-04 11:32:13 3.5 19.78 95.96 Myanmar
2018-09-04 07:30:59 3.2 21.97 100.18 Yunnan, China
2018-09-03 21:37:06 2.4 20.92 98.53 Myanmar
2018-09-03 17:18:11 3.3 15.89 98.08 Myanmar
2018-09-03 06:14:29 2.4 20.04 97.94 Myanmar
2018-08-30 20:24:31 2.0 19.78 99.69 Amphoe MaeLao, ChiangRai
2018-08-29 04:58:04 3.1 21.06 99.82 Myanmar
2018-08-26 03:11:27 3.4 13.53 96.57 Andaman Island, India Region
2018-08-26 02:41:55 3.8 13.59 96.90 Andaman Island, India Region
2018-08-23 05:45:12 3.3 19.54 96.65 Myanmar
2018-08-22 23:20:09 1.6 19.40 99.55 Amphoe WiangPaPao, ChiangRai
2018-08-22 13:18:49 3.3 21.40 100.58 Myanmar
2018-08-22 10:21:43 4.0 22.61 102.35 Yunnan, China
2018-08-21 15:05:08 2.3 20.82 99.86 Myanmar
2018-08-19 12:00:26 2.9 20.77 97.95 Myanmar
2018-08-18 19:39:23 3.0 20.52 100.09 Myanmar
2018-08-18 11:43:02 2.4 20.15 98.15 Myanmar
2018-08-18 08:41:58 2.4 17.68 100.89 Amphoe ChatTrakan, Phitsanulok
2018-08-16 06:50:14 4.5 16.04 96.75 Myanmar


Next | Last
 
event 1 to 40 of 5055