หน้าหลัก ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   Monday, 10 December 2018
    Contact
       Earthquake Hotline
       662-366-9410
       662-399-0969
       662-399-4547
       Fax.
       662-399-0968
       662-399-0974
       Email
      

Local Earthquake

* localtime (Thailand) = UTC +7

Origin Time (UTC) Mag Latitude Longitude Region
2018-12-09 10:38:56 2.9 18.82 102.36 Laos
2018-12-05 19:16:57 3.8 19.68 96.16 Myanmar
2018-12-04 21:13:54 2.0 19.70 99.14 Amphoe ChaiPrakan, ChiangMai
2018-12-03 15:59:23 1.9 19.53 99.24 Amphoe Phrao, ChiangMai
2018-12-03 02:52:39 2.4 19.80 99.68 Amphoe MaeLao, ChiangRai
2018-12-01 22:48:27 2.0 19.79 98.61 Myanmar
2018-11-30 08:19:24 2.1 19.48 99.17 Amphoe Phrao, ChiangMai
2018-11-26 22:41:46 4.8 24.20 100.45 Yunnan, China
2018-11-25 15:00:13 2.3 20.25 98.56 Myanmar
2018-11-23 22:22:42 2.2 19.57 97.63 Myanmar
2018-11-23 19:23:48 2.8 21.34 98.49 Myanmar
2018-11-21 05:32:55 4.7 3.88 97.42 Northern Sumatra , Indonesia
2018-11-20 17:50:00 3.0 19.58 97.11 Myanmar
2018-11-19 04:07:41 4.4 21.86 93.66 Myanmar
2018-11-18 19:25:54 2.3 21.74 99.53 Myanmar
2018-11-18 15:30:55 2.2 20.14 99.05 Myanmar
2018-11-18 08:36:40 2.6 20.54 98.78 Myanmar
2018-11-17 18:51:29 4.3 7.59 95.86 Nicobar Island, India Region
2018-11-16 03:37:29 1.9 19.70 99.72 Amphoe Phan, ChiangRai
2018-11-16 03:14:20 2.0 19.74 99.69 Amphoe MaeLao, ChiangRai
2018-11-16 01:55:45 3.3 19.70 99.72 Amphoe Phan, ChiangRai
2018-11-13 02:10:33 4.0 5.09 97.06 Northern Sumatra , Indonesia
2018-11-13 00:26:56 2.5 18.27 96.42 Myanmar
2018-11-10 20:56:42 2.8 17.15 98.22 Myanmar
2018-11-10 19:24:13 2.3 20.81 100.28 Myanmar
2018-11-08 19:57:47 2.9 17.19 98.37 Amphoe Tha Song Yang , Tak
2018-11-08 16:56:12 2.2 19.75 99.60 Amphoe MaeSuai, ChiangRai
2018-11-05 19:48:41 4.0 19.89 95.92 Myanmar
2018-11-05 16:01:16 2.3 20.49 98.30 Myanmar
2018-11-03 05:26:27 2.1 18.99 99.02 Amphoe SanSai, ChiangMai
2018-11-01 12:38:34 2.9 18.53 99.44 Amphoe MueangLampang, Lampang
2018-10-31 12:51:40 3.9 19.75 102.15 Laos
2018-10-30 15:52:09 2.0 18.95 99.02 Amphoe SanSai, ChiangMai
2018-10-30 13:03:55 2.8 21.27 98.67 Myanmar
2018-10-30 11:22:50 1.3 19.02 98.98 Amphoe SanSai, ChiangMai
2018-10-29 02:21:02 3.4 18.85 96.55 Myanmar
2018-10-28 16:53:45 4.5 8.80 93.98 Nicobar Island, India Region
2018-10-28 00:13:55 1.7 18.99 99.02 Amphoe SanSai, ChiangMai
2018-10-28 00:10:04 1.9 19.65 99.52 Amphoe MaeSuai, ChiangRai
2018-10-27 16:54:48 1.4 18.97 99.02 Amphoe SanSai, ChiangMai


Next | Last
 
event 1 to 40 of 5151