หน้าหลัก ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   Wednesday, 25 April 2018
    Contact
       Earthquake Hotline
       662-366-9410
       662-399-0969
       662-399-4547
       Fax.
       662-399-0968
       662-399-0974
       Email
      

Local Earthquake

* localtime (Thailand) = UTC +7

Origin Time (UTC) Mag Latitude Longitude Region
2018-04-24 12:23:34 5.1 18.28 96.21 Myanmar
2018-04-23 18:01:25 4.9 13.21 91.96 Andaman Islands, India Region
2018-04-23 11:35:16 2.6 18.11 96.40 Myanmar
2018-04-22 23:20:04 1.7 19.53 99.62 Amphoe Phan, ChiangRai
2018-04-22 18:31:45 5.0 18.25 96.17 Myanmar
2018-04-22 08:26:33 2.6 21.34 99.33 Myanmar
2018-04-21 23:35:57 3.5 18.28 96.32 Myanmar
2018-04-21 22:41:12 4.9 18.28 96.10 Myanmar
2018-04-21 19:11:21 4.2 18.41 96.41 Myanmar
2018-04-21 17:03:37 3.1 18.23 96.48 Myanmar
2018-04-21 14:46:48 2.6 20.09 97.98 Myanmar
2018-04-21 01:44:37 3.1 18.06 96.18 Myanmar
2018-04-21 01:11:54 3.9 18.21 96.28 Myanmar
2018-04-20 22:29:24 5.1 18.33 96.37 Myanmar
2018-04-20 16:16:39 2.5 16.14 99.04 Amphoe Umphang, Tak
2018-04-20 02:10:47 3.4 21.03 98.42 Myanmar
2018-04-19 19:25:05 2.4 19.54 99.56 Amphoe MaeSuai, ChiangRai
2018-04-18 07:55:46 4.2 16.60 96.68 Near South Coast of Myanmar
2018-04-17 21:07:26 2.3 18.12 97.97 Amphoe MaeSariang, MaeHongSon
2018-04-17 16:45:02 2.1 20.04 98.19 Myanmar
2018-04-17 00:06:46 2.3 20.29 100.21 Amphoe ChiangSaen, ChiangRai
2018-04-15 14:28:20 2.6 17.06 97.78 Myanmar
2018-04-15 11:34:12 3.4 19.96 102.59 Laos
2018-04-14 22:41:16 4.0 16.93 96.16 Myanmar
2018-04-14 22:27:42 4.7 16.93 96.00 Myanmar
2018-04-14 19:59:07 1.8 18.90 97.53 Myanmar
2018-04-14 17:40:34 2.5 20.29 98.38 Myanmar
2018-04-13 14:04:55 2.7 15.62 98.53 Myanmar
2018-04-13 01:24:26 4.4 23.11 96.32 Myanmar
2018-04-11 17:37:02 4.8 3.83 95.71 Northern Sumatra, Indonesia
2018-04-11 08:29:02 2.9 18.47 96.58 Myanmar
2018-04-11 02:13:06 4.7 5.58 95.04 Northern Sumatra, Indonesia
2018-04-10 04:51:29 4.2 21.78 101.16 Myanmar-China Border Region
2018-04-10 03:17:47 4.2 18.19 96.21 Myanmar
2018-04-08 17:40:10 5.1 22.54 95.97 Myanmar
2018-04-08 11:30:46 3.4 19.97 97.02 Myanmar
2018-04-02 23:24:22 3.4 17.85 96.64 Myanmar
2018-04-01 13:10:31 4.4 24.07 101.82 Yunnan, China
2018-03-30 09:03:30 3.6 23.07 99.93 Yunnan,China
2018-03-30 08:49:00 4.7 4.88 96.59 Northern Sumatra, Indonesia


Next | Last
 
event 1 to 40 of 4875