หน้าหลัก ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   Tuesday, 26 September 2017
    Contact
       Earthquake Hotline
       662-366-9410
       662-399-0969
       662-399-4547
       Fax.
       662-399-0968
       662-399-0974
       Email
      

Local Earthquake

* localtime (Thailand) = UTC +7

Origin Time (UTC) Mag Latitude Longitude Region
2017-09-24 06:40:00 1.3 18.69 99.01 Amphoe Saraphi, ChiangMai
2017-09-23 22:06:41 1.5 18.70 99.09 Amphoe SanKamphaeng, ChiangMai
2017-09-23 21:25:47 2.4 20.66 99.92 Myanmar
2017-09-23 12:15:25 1.6 18.69 99.11 Amphoe SanKamphaeng, ChiangMai
2017-09-23 10:29:26 1.5 18.88 99.24 Amphoe DoiSaket, ChiangMai
2017-09-22 10:54:30 2.3 19.60 98.04 Amphoe Mueang Mae Hong Son, Mae Hong Son
2017-09-22 01:42:04 1.2 18.68 99.13 Amphoe BanThi, Lamphun
2017-09-21 23:18:49 3.6 17.35 96.06 Myanmar
2017-09-20 11:54:31 3.3 19.09 97.93 Amphoe MueangMaeHongSon, MaeHongSon
2017-09-19 21:59:03 1.9 19.56 99.55 Amphoe MaeSuai, ChiangRai
2017-09-19 21:45:53 2.2 20.16 97.75 Myanmar
2017-09-19 15:21:26 2.4 19.56 99.54 Amphoe MaeSuai, ChiangRai
2017-09-18 23:55:43 2.7 18.77 99.07 Amphoe SanKamphaeng, ChiangMai
2017-09-17 21:48:49 4.4 22.22 93.46 Myanmar-India Border Region
2017-09-17 12:11:35 1.4 18.67 99.08 Amphoe BanThi, Lamphun
2017-09-17 07:25:49 1.6 18.60 99.07 Amphoe MueangLamphun, Lamphun
2017-09-16 15:32:59 2.2 18.24 97.60 Myanmar
2017-09-16 13:33:27 2.5 20.87 101.39 Laos
2017-09-16 07:33:18 2.8 20.28 100.20 Amphoe ChiangSaen, ChiangRai
2017-09-15 17:40:15 1.3 18.68 99.11 Amphoe BanThi, Lamphun
2017-09-15 10:06:45 1.7 17.98 98.72 Amphoe DoiTao, ChiangMai
2017-09-15 01:36:38 4.7 18.86 94.35 Myanmar
2017-09-15 00:02:07 1.6 18.59 99.07 Amphoe MueangLamphun, Lamphun
2017-09-13 15:43:35 2.9 20.34 97.90 Myanmar
2017-09-13 05:48:04 3.4 20.23 96.88 Myanmar
2017-09-13 04:38:00 1.4 18.68 99.04 Amphoe Saraphi, ChiangMai
2017-09-12 22:44:20 1.4 19.82 99.73 Amphoe MaeLao, ChiangRai
2017-09-12 07:53:59 2.0 18.67 99.09 Amphoe BanThi, Lamphun
2017-09-11 13:56:01 4.2 17.18 95.16 Myanmar
2017-09-11 01:19:43 4.0 17.34 95.82 Myanmar
2017-09-10 23:33:11 1.3 18.60 98.98 Amphoe MueangLamphun, Lamphun
2017-09-10 05:58:35 2.1 18.27 101.37 Laos
2017-09-10 00:39:00 3.1 18.53 99.07 Amphoe MueangLamphun, Lamphun
2017-09-09 15:32:59 1.7 18.67 99.05 Amphoe Saraphi, ChiangMai
2017-09-09 05:58:14 2.0 19.73 99.39 Amphoe MaeSuai, ChiangRai
2017-09-08 15:47:52 3.1 20.63 99.83 Myanmar
2017-09-07 11:22:47 2.3 18.67 99.08 Amphoe BanThi, Lamphun
2017-09-07 05:48:15 2.1 18.67 99.09 Amphoe BanThi, Lamphun
2017-09-07 04:14:10 1.3 18.66 99.15 Amphoe BanThi, Lamphun
2017-09-07 04:06:19 1.5 18.66 99.10 Amphoe BanThi, Lamphun


Next | Last
 
event 1 to 40 of 4505