หน้าหลัก ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   Monday, 19 Febuary 2018
    Contact
       Earthquake Hotline
       662-366-9410
       662-399-0969
       662-399-4547
       Fax.
       662-399-0968
       662-399-0974
       Email
      

Local Earthquake

* localtime (Thailand) = UTC +7

Origin Time (UTC) Mag Latitude Longitude Region
2018-02-19 15:20:40 2.5 20.08 97.97 Myanmar
2018-02-19 13:53:08 2.2 20.06 98.01 Myanmar
2018-02-19 13:49:12 2.5 20.03 97.95 Myanmar
2018-02-19 13:05:38 2.3 20.00 98.04 Myanmar
2018-02-19 12:08:47 2.8 20.07 98.05 Myanmar
2018-02-19 12:01:02 2.5 20.11 98.08 Myanmar
2018-02-19 11:37:04 2.3 20.11 97.95 Myanmar
2018-02-19 02:08:01 2.3 20.06 98.12 Myanmar
2018-02-17 01:38:26 4.5 17.18 96.21 Myanmar
2018-02-16 10:52:27 3.5 18.41 95.09 Myanmar
2018-02-16 07:59:16 3.4 18.13 96.72 Myanmar
2018-02-14 07:13:58 5.1 18.72 95.20 Myanmar
2018-02-14 04:27:29 3.5 18.19 96.13 Myanmar
2018-02-11 21:20:54 2.4 20.63 99.63 Myanmar
2018-02-10 23:37:40 2.4 19.78 101.02 Laos
2018-02-10 15:19:21 3.3 19.08 96.51 Myanmar
2018-02-09 23:46:21 2.7 19.84 98.38 Myanmar
2018-02-09 18:04:27 4.0 18.31 96.19 Myanmar
2018-02-09 14:58:06 4.9 22.29 100.89 Myanmar-China Border Region
2018-02-09 12:49:42 4.5 21.39 103.46 Vietnam
2018-02-09 10:53:11 1.2 18.57 98.85 Amphoe SanPaTong, ChiangMai
2018-02-09 04:41:44 4.8 18.22 94.48 Myanmar
2018-02-08 09:52:50 4.8 4.69 96.28 Northern Sumatra, Indonesia
2018-02-08 06:03:26 3.6 17.65 96.34 Myanmar
2018-02-08 00:46:32 2.8 20.63 99.62 Myanmar
2018-02-07 16:42:39 3.7 18.82 96.77 Myanmar
2018-02-07 16:38:00 4.5 18.20 96.03 Myanmar
2018-02-07 16:17:47 4.3 18.45 96.60 Myanmar
2018-02-06 09:49:12 2.3 19.29 99.23 Amphoe Phrao, ChiangMai
2018-02-05 17:51:53 2.3 20.44 99.74 Myanmar
2018-02-05 16:55:35 5.2 18.26 96.21 Myanmar
2018-02-05 16:42:34 2.0 20.09 100.12 Amphoe Doi Luang ,Chiangrai
2018-02-05 13:30:08 2.9 18.01 97.41 Myanmar
2018-02-05 06:05:40 2.4 20.40 99.70 Myanmar
2018-02-04 18:31:19 3.1 20.62 99.56 Myanmar
2018-02-04 08:42:00 4.8 16.33 96.19 Near South Coast of Myanmar
2018-02-03 21:52:37 2.3 20.64 99.54 Myanmar
2018-02-03 21:45:32 2.2 20.60 99.59 Myanmar
2018-02-03 18:14:09 4.0 20.61 99.53 Myanmar
2018-02-03 15:43:39 3.3 20.40 99.73 Myanmar


Next | Last
 
event 1 to 40 of 4775