หน้าหลัก ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   Sunday, 31 July 2016
    Contact
       Earthquake Hotline
       662-366-9410
       662-399-0969
       662-399-4547
       Fax.
       662-399-0968
       662-399-0974
       Email
      

Local Earthquake

* localtime (Thailand) = UTC +7

Origin Time (UTC) Mag Latitude Longitude Region
2016-07-30 17:30:59 2.1 19.77 99.55 Amphoe Mae Suai, Chiang Rai
2016-07-30 06:37:51 3.3 20.47 99.62 Myanmar
2016-07-29 14:02:59 4.9 21.22 99.84 Myanmar-China Border Region
2016-07-28 23:56:56 2.0 17.51 97.73 Myanmar
2016-07-28 23:24:27 1.7 19.66 99.82 Amphoe phan, Chiangrai
2016-07-28 15:23:45 2.4 18.24 97.43 Myanmar
2016-07-28 11:07:53 4.6 24.39 99.45 Yunnan, China
2016-07-27 16:54:27 4.1 24.92 94.88 Myanmar-India Border Region
2016-07-27 04:20:11 5.2 21.99 93.66 Myanmar
2016-07-26 17:45:30 2.0 20.29 98.23 Myanmar
2016-07-26 16:41:30 1.2 18.97 98.53 Amphoe Samoeng, Chiang Mai
2016-07-26 03:22:52 2.5 19.80 99.71 Amphoe Mae Lao, Chiang Rai
2016-07-26 00:14:20 3.1 13.47 98.90 Myanmar
2016-07-24 15:32:59 4.7 12.71 92.82 Andaman Islands, India Region
2016-07-24 05:51:47 2.6 13.89 98.55 Myanmar
2016-07-23 18:49:57 1.8 19.74 99.72 Amphoe Mae Lao, Chiang Rai
2016-07-22 05:45:57 1.9 19.79 99.66 Amphoe Mae Lao, Chiang Rai
2016-07-22 03:11:39 2.1 19.76 99.57 Amphoe Mae Suai,Chiang Rai
2016-07-17 22:38:41 3.9 22.16 96.97 Myanmar
2016-07-13 19:26:30 4.4 21.64 97.19 Myanmar
2016-07-13 19:21:28 2.1 20.96 98.80 Myanmar
2016-07-13 19:10:39 2.4 20.15 98.74 Myanmar
2016-07-10 12:44:37 2.7 20.47 97.64 Myanmar
2016-07-10 10:34:13 3.4 17.04 95.69 Myanmar
2016-07-07 17:37:22 2.2 20.25 98.37 Myanmar
2016-07-07 10:12:26 2.3 17.80 97.96 Amphoe Tha Song Yang, Tak
2016-07-06 00:22:31 2.0 19.28 98.91 Amphoe Chiang Dao, Chiang Mai
2016-07-05 07:52:13 2.7 21.07 98.81 Myanmar
2016-07-05 07:24:34 2.6 19.77 99.60 Amphoe Mae Suai, Chiang Rai
2016-07-05 04:23:18 2.9 21.82 98.74 Myanmar
2016-07-04 10:40:00 2.2 20.58 99.54 Myanmar
2016-07-03 22:11:31 4.4 21.93 98.99 Myanmar
2016-07-03 08:14:35 2.1 18.94 99.11 Amphoe Doi Saket, Chiang Mai
2016-07-03 00:21:13 2.3 19.65 99.43 Amphoe Mae Suai, Chiang Rai
2016-07-02 22:38:10 2.5 20.60 99.52 Myanmar
2016-07-02 22:13:56 1.8 19.08 99.99 Amphoe Mueang Phayao ,Phayao
2016-07-02 12:55:57 3.4 19.03 96.11 Myanmar
2016-07-02 05:04:14 4.1 20.58 94.25 Myanmar
2016-07-01 21:01:58 2.3 20.62 100.04 Myanmar
2016-07-01 19:22:15 4.7 26.26 94.12 India


Next | Last
 
event 1 to 40 of 3717