หน้าหลัก ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   Thusday, 25 April 2019
    Contact
       Earthquake Hotline
       662-366-9410
       662-399-0969
       662-399-4547
       Fax.
       662-399-0968
       662-399-0974
       Email
      

Local Earthquake

* localtime (Thailand) = UTC +7

Origin Time (UTC) Mag Latitude Longitude Region
2019-04-23 03:05:07 3.7 19.80 102.10 Laos
2019-04-22 21:40:23 2.8 19.79 99.27 Amphoe Fang, ChiangMai
2019-04-22 18:22:09 3.9 24.42 103.29 Yunnan, China
2019-04-21 12:15:41 2.8 18.97 96.22 Myanmar
2019-04-20 23:41:21 3.2 20.48 97.95 Myanmar
2019-04-20 08:43:16 3.9 4.77 96.64 Northern Sumatra , Indonesia
2019-04-20 07:45:34 4.5 7.78 94.84 Nicobar Island, India Region
2019-04-19 18:13:07 4.0 21.22 95.97 Myanmar
2019-04-19 10:00:21 2.6 20.34 97.84 Myanmar
2019-04-19 07:50:57 4.0 7.20 93.45 Nicobar Islands, India Region
2019-04-18 21:58:02 5.0 7.62 94.78 Nicobar Island, India Region
2019-04-18 21:52:10 4.9 7.50 94.18 Nicobar Island, India Region
2019-04-18 20:18:51 2.4 20.12 98.26 Myanmar
2019-04-18 12:19:19 2.4 20.33 97.80 Myanmar
2019-04-18 11:32:17 2.5 20.38 97.93 Myanmar
2019-04-18 11:19:39 2.5 20.29 98.11 Myanmar
2019-04-18 11:07:24 4.9 20.51 97.97 Myanmar
2019-04-18 05:50:20 1.5 19.26 99.60 Amphoe WangNuea, Lampang
2019-04-18 05:42:59 2.9 19.25 99.60 Amphoe WangNuea, Lampang
2019-04-17 23:40:38 3.0 20.12 97.82 Myanmar
2019-04-17 22:45:04 3.4 20.51 97.99 Myanmar
2019-04-17 17:50:00 3.1 19.52 100.96 Amphoe ThungChang, Nan
2019-04-16 04:21:11 1.8 17.32 98.18 Amphoe ThaSongYang, Tak
2019-04-15 23:43:13 2.2 19.72 98.32 Myanmar
2019-04-15 18:44:52 1.9 19.18 97.95 Amphoe MueangMaeHongSon, MaeHongSon
2019-04-15 02:58:32 2.3 21.10 99.11 Myanmar
2019-04-15 01:39:43 4.7 22.64 93.27 Myanmar-India Border Region
2019-04-14 23:28:21 1.6 19.51 99.25 Amphoe Phrao, ChiangMai
2019-04-14 21:57:55 3.6 19.00 93.87 Myanmar
2019-04-14 19:35:26 1.2 19.26 99.60 Amphoe WangNuea, Lampang
2019-04-14 08:12:09 4.4 7.33 94.41 Nicobar Islands, India Region
2019-04-14 03:26:00 4.3 7.19 93.97 Nicobar Islands, India Region
2019-04-14 01:37:05 3.8 7.14 94.05 Nicobar Islands, India Region
2019-04-14 01:08:48 4.2 7.56 94.38 Nicobar Islands, India Region
2019-04-13 23:46:46 4.3 7.30 94.55 Nicobar Islands, India Region
2019-04-13 20:43:37 4.6 7.36 94.81 Nicobar Islands, India Region
2019-04-13 20:43:33 4.9 7.38 94.62 Nicobar Islands, India Region
2019-04-13 18:23:00 4.4 7.32 94.49 Nicobar Islands, India Region
2019-04-13 16:20:21 4.7 7.34 94.58 Nicobar Island, India Region
2019-04-13 09:36:25 2.8 18.43 96.76 Myanmar


Next | Last
 
event 1 to 40 of 5499