หน้าหลัก ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   Tuesday, 12 November 2019
    Contact
       Earthquake Hotline
       662-366-9410
       662-399-0969
       662-399-4547
       Fax.
       662-399-0968
       662-399-0974
       Email
      

Local Earthquake

* localtime (Thailand) = UTC +7

Origin Time (UTC) Mag Latitude Longitude Region
2019-11-11 23:39:35 2.3 19.73 97.67 Myanmar
2019-11-10 16:55:21 2.7 21.27 97.84 Myanmar
2019-11-09 20:04:08 1.7 18.97 99.02 Amphoe SanSai, ChiangMai
2019-11-09 08:41:24 2.6 19.87 98.23 Myanmar
2019-11-07 17:58:38 2.2 19.86 98.42 Myanmar
2019-11-07 16:59:21 2.1 19.89 98.30 Myanmar
2019-11-07 16:33:49 2.3 13.72 98.75 Myanmar
2019-11-05 16:54:22 1.7 19.73 99.55 Amphoe MaeSuai, ChiangRai
2019-11-04 18:06:01 1.3 20.13 99.52 Amphoe MaeAi, ChiangMai
2019-11-03 10:46:03 2.1 16.78 98.30 Myanmar
2019-11-03 02:12:16 3.2 21.64 100.24 Yunnan, China
2019-11-03 00:16:29 3.7 23.13 103.57 Yunnan, China
2019-11-02 12:48:35 3.4 16.59 95.52 Myanmar
2019-11-01 14:37:12 1.6 19.73 99.55 Amphoe MaeSuai, ChiangRai
2019-11-01 12:26:37 3.2 20.12 99.51 Amphoe MaeAi, ChiangMai
2019-10-31 19:37:36 4.1 23.53 102.72 Yunnan, China
2019-10-29 17:03:16 2.2 17.09 98.50 Amphoe MaeRamat, Tak
2019-10-29 14:58:44 4.0 22.90 93.95 Myanmar
2019-10-27 03:10:52 3.3 18.92 99.24 Amphoe DoiSaket, ChiangMai
2019-10-26 23:47:54 2.4 18.88 101.40 Laos
2019-10-25 22:06:20 2.8 18.40 96.41 Myanmar
2019-10-25 22:04:44 3.4 18.20 96.22 Myanmar
2019-10-25 21:15:36 2.4 19.38 101.76 Laos
2019-10-25 12:40:55 1.5 18.88 99.26 Amphoe MaeOn, ChiangMai
2019-10-24 15:17:15 2.9 19.90 96.92 Myanmar
2019-10-24 03:39:22 3.3 18.85 95.99 Myanmar
2019-10-23 17:48:11 3.9 13.30 96.49 Andaman Islands, India Region
2019-10-23 10:50:45 2.1 16.55 98.22 Myanmar
2019-10-22 01:30:39 5.2 19.06 95.57 Myanmar
2019-10-21 16:11:40 3.4 20.15 94.87 Myanmar
2019-10-20 10:08:17 2.4 20.26 97.87 Myanmar
2019-10-19 16:41:55 3.5 18.87 101.36 Laos
2019-10-19 15:49:12 1.4 20.53 99.89 Myanmar
2019-10-19 11:12:00 5.0 3.50 92.66 Off West Coast of Northern Sumatra
2019-10-18 22:07:57 1.9 19.71 99.60 Amphoe MaeSuai, ChiangRai
2019-10-18 16:48:09 4.9 23.14 94.23 Myanmar-India Border Region
2019-10-18 14:46:25 4.1 18.90 99.25 Amphoe DoiSaket, ChiangMai
2019-10-18 14:37:28 2.1 20.83 98.53 Myanmar
2019-10-17 21:16:50 2.8 19.35 98.51 Amphoe Pai, MaeHongSon
2019-10-17 03:18:12 2.6 17.62 101.71 Amphoe MueangLoei, Loei


Next | Last
 
event 1 to 40 of 5802