หน้าหลัก ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   Tuesday, 18 June 2019
    Contact
       Earthquake Hotline
       662-366-9410
       662-399-0969
       662-399-4547
       Fax.
       662-399-0968
       662-399-0974
       Email
      

Local Earthquake

* localtime (Thailand) = UTC +7

Origin Time (UTC) Mag Latitude Longitude Region
2019-06-18 10:55:45 3.0 18.93 96.61 Myanmar
2019-06-18 04:28:22 4.2 17.90 96.28 Myanmar
2019-06-17 18:17:02 2.3 20.46 99.89 Myanmar
2019-06-16 04:56:04 3.4 20.73 98.76 Myanmar
2019-06-16 00:49:24 3.3 18.17 96.23 Myanmar
2019-06-15 21:51:27 4.0 13.18 93.65 Andaman Islands, India Region
2019-06-15 15:41:26 2.1 18.58 98.51 Amphoe ChomThong, ChiangMai
2019-06-10 18:51:52 1.9 19.67 99.45 Amphoe MaeSuai, ChiangRai
2019-06-10 16:34:59 4.2 9.80 94.46 Nicobar Islands, India Region
2019-06-10 14:30:02 3.2 21.41 97.82 Myanmar
2019-06-10 14:07:23 3.9 20.33 99.02 Myanmar
2019-06-10 13:55:10 2.9 20.46 98.96 Myanmar
2019-06-09 20:26:54 2.4 20.07 98.15 Myanmar
2019-06-09 17:25:29 1.8 20.47 99.36 Myanmar
2019-06-09 14:01:03 2.2 20.73 100.62 Laos
2019-06-09 07:18:44 3.5 17.18 96.32 Myanmar
2019-06-07 08:10:46 2.7 20.83 98.80 Myanmar
2019-06-06 08:40:22 4.3 7.66 94.61 Nicobar Islands, India Region
2019-06-04 13:27:43 4.8 24.86 94.66 Myanmar
2019-06-03 03:31:41 2.5 20.14 98.76 Myanmar
2019-06-02 09:08:31 3.4 20.83 100.20 Laos
2019-06-01 22:10:23 1.7 18.85 99.51 Amphoe MueangPan, Lampang
2019-06-01 12:28:49 2.7 20.64 99.97 Myanmar
2019-05-31 18:32:47 3.1 20.24 98.76 Myanmar
2019-05-31 15:48:19 3.2 19.98 100.82 Laos
2019-05-31 11:46:33 2.8 20.24 98.72 Myanmar
2019-05-31 07:56:07 2.7 20.10 98.93 Myanmar
2019-05-27 15:02:20 2.4 19.24 99.63 Amphoe WangNuea, Lampang
2019-05-27 14:48:45 3.0 19.24 99.62 Amphoe WangNuea, Lampang
2019-05-26 17:38:41 1.5 19.54 99.59 Amphoe MaeSuai, ChiangRai
2019-05-25 14:33:30 4.6 8.85 93.97 Nicobar Island, India Region
2019-05-20 21:05:11 3.4 22.22 101.03 Myanmar-China Border Region
2019-05-20 01:20:16 3.7 18.83 95.65 Myanmar
2019-05-18 02:54:35 1.7 19.69 99.71 Amphoe Phan, ChiangRai
2019-05-17 19:17:35 3.7 21.88 95.16 Myanmar
2019-05-17 18:29:32 4.5 7.81 94.76 Nicobar Island, India Region
2019-05-17 15:14:34 4.3 7.60 94.54 Nicobar Island, India Region
2019-05-17 12:13:31 3.3 16.48 95.90 Myanmar
2019-05-16 17:58:18 1.6 19.74 99.48 Amphoe Mae Suai , ChiangRai
2019-05-16 06:52:01 4.8 7.59 94.31 Nicobar Island, India Region


Next | Last
 
event 1 to 40 of 5566