หน้าหลัก ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   Monday, 21 January 2019
    Contact
       Earthquake Hotline
       662-366-9410
       662-399-0969
       662-399-4547
       Fax.
       662-399-0968
       662-399-0974
       Email
      

Local Earthquake

* localtime (Thailand) = UTC +7

Origin Time (UTC) Mag Latitude Longitude Region
2018-12-30 22:02:07 3.0 14.90 99.15 Amphoe SiSawat, Kanchanaburi
2018-12-30 17:01:59 1.6 14.91 99.14 Amphoe SiSawat, Kanchanaburi
2018-12-30 15:39:18 4.9 14.90 99.14 Amphoe SiSawat, Kanchanaburi
2018-12-30 13:07:25 2.4 19.86 101.25 Laos
2018-12-29 11:21:54 2.4 19.59 100.97 Amphoe ChaloemPhraKiat, Nan
2018-12-28 21:34:01 2.2 18.84 98.67 Amphoe Samoeng, ChiangMai
2018-12-27 16:46:07 4.4 12.80 93.36 Andaman Islands, India Region
2018-12-27 07:30:09 4.2 22.50 102.06 Yunnan, China
2018-12-27 00:35:47 4.6 23.24 94.44 Myanmar-India Border Region
2018-12-25 21:01:35 2.1 17.47 98.07 Amphoe ThaSongYang, Tak
2018-12-20 14:14:06 4.0 19.27 96.59 Myanmar
2018-12-19 16:56:42 1.2 18.45 99.08 Amphoe MaeTha, Lamphun
2018-12-16 22:20:22 3.4 23.27 98.81 Myanmar-China Border Region
2018-12-16 12:59:26 2.3 19.94 98.04 Myanmar
2018-12-13 00:50:38 4.0 9.21 95.97 Nicobar Islands, India Region
2018-12-12 11:14:09 3.5 18.24 96.22 Myanmar
2018-12-09 10:38:56 2.9 18.82 102.36 Laos
2018-12-05 19:16:57 3.8 19.68 96.16 Myanmar
2018-12-04 21:13:54 2.0 19.70 99.14 Amphoe ChaiPrakan, ChiangMai
2018-12-03 15:59:23 1.9 19.53 99.24 Amphoe Phrao, ChiangMai
2018-12-03 02:52:39 2.4 19.80 99.68 Amphoe MaeLao, ChiangRai
2018-12-01 22:48:27 2.0 19.79 98.61 Myanmar
2018-11-30 08:19:24 2.1 19.48 99.17 Amphoe Phrao, ChiangMai
2018-11-26 22:41:46 4.8 24.20 100.45 Yunnan, China
2018-11-25 15:00:13 2.3 20.25 98.56 Myanmar
2018-11-23 22:22:42 2.2 19.57 97.63 Myanmar
2018-11-23 19:23:48 2.8 21.34 98.49 Myanmar
2018-11-21 05:32:55 4.7 3.88 97.42 Northern Sumatra , Indonesia
2018-11-20 17:50:00 3.0 19.58 97.11 Myanmar
2018-11-19 04:07:41 4.4 21.86 93.66 Myanmar
2018-11-18 19:25:54 2.3 21.74 99.53 Myanmar
2018-11-18 15:30:55 2.2 20.14 99.05 Myanmar
2018-11-18 08:36:40 2.6 20.54 98.78 Myanmar
2018-11-17 18:51:29 4.3 7.59 95.86 Nicobar Island, India Region
2018-11-16 03:37:29 1.9 19.70 99.72 Amphoe Phan, ChiangRai
2018-11-16 03:14:20 2.0 19.74 99.69 Amphoe MaeLao, ChiangRai
2018-11-16 01:55:45 3.3 19.70 99.72 Amphoe Phan, ChiangRai
2018-11-13 02:10:33 4.0 5.09 97.06 Northern Sumatra , Indonesia
2018-11-13 00:26:56 2.5 18.27 96.42 Myanmar
2018-11-10 20:56:42 2.8 17.15 98.22 Myanmar


First | Previous | Next | Last
 
event 41 to 80 of 5151