หน้าหลัก ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   Wednesday, 27 March 2019
    Contact
       Earthquake Hotline
       662-366-9410
       662-399-0969
       662-399-4547
       Fax.
       662-399-0968
       662-399-0974
       Email
      

Local Earthquake

* localtime (Thailand) = UTC +7

Origin Time (UTC) Mag Latitude Longitude Region
2019-03-14 03:51:54 2.6 19.26 99.61 Amphoe WangNuea, Lampang
2019-03-14 02:51:09 2.7 19.30 99.60 Amphoe WangNuea, Lampang
2019-03-13 20:29:34 1.3 19.29 99.59 Amphoe WangNuea, Lampang
2019-03-13 20:03:34 1.4 19.24 99.70 Amphoe WangNuea, Lampang
2019-03-13 19:34:47 1.6 19.26 99.62 Amphoe WangNuea, Lampang
2019-03-13 19:10:02 2.2 19.05 97.35 Myanmar
2019-03-13 18:49:02 2.0 19.27 99.60 Amphoe WangNuea, Lampang
2019-03-13 18:22:57 1.7 19.32 99.62 Amphoe WangNuea, Lampang
2019-03-13 17:52:09 2.5 19.24 99.62 Amphoe WangNuea, Lampang
2019-03-13 17:30:28 2.0 19.28 99.62 Amphoe WangNuea, Lampang
2019-03-13 17:11:31 1.8 19.26 99.64 Amphoe WangNuea, Lampang
2019-03-13 17:04:39 4.2 19.25 99.62 Amphoe WangNuea, Lampang
2019-03-13 16:50:16 2.1 19.82 101.12 Laos
2019-03-13 13:43:59 4.3 23.09 93.76 Myanmar
2019-03-13 10:23:09 1.5 19.26 99.56 Amphoe WangNuea, Lampang
2019-03-13 10:21:46 1.9 19.26 99.62 Amphoe WangNuea, Lampang
2019-03-13 10:20:23 2.0 19.24 99.56 Amphoe WangNuea, Lampang
2019-03-13 10:19:51 1.8 19.25 99.63 Amphoe WangNuea, Lampang
2019-03-12 17:40:03 1.6 19.28 99.62 Amphoe WangNuea, Lampang
2019-03-11 21:18:59 3.9 18.57 95.98 Myanmar
2019-03-11 01:14:20 4.4 11.55 92.72 Andaman Island, India Region
2019-03-09 22:43:00 4.6 5.47 94.78 Northern Sumatra , Indonesia
2019-03-09 21:40:27 2.2 20.09 98.00 Myanmar
2019-03-09 11:59:52 3.9 24.49 98.30 Myanmar-China Border Region
2019-03-09 07:13:02 3.1 14.94 99.14 Amphoe SiSawat, Kanchanaburi
2019-03-08 16:53:49 3.5 24.13 98.62 Myanmar-China Border Region
2019-03-07 19:37:24 4.8 23.73 99.44 Myanmar-China Border Region
2019-03-07 15:47:50 1.5 19.25 99.63 Amphoe WangNuea, Lampang
2019-03-04 05:37:58 1.9 19.03 99.71 Amphoe WangNuea, Lampang
2019-03-03 01:08:13 2.1 19.25 99.60 Amphoe WangNuea, Lampang
2019-03-02 17:14:47 2.2 19.24 99.65 Amphoe WangNuea, Lampang
2019-03-02 17:07:43 2.4 19.24 99.64 Amphoe WangNuea, Lampang
2019-03-02 15:54:37 2.6 19.24 99.64 Amphoe WangNuea, Lampang
2019-03-02 02:21:01 2.4 19.43 99.31 Amphoe WiangPaPao, ChiangRai
2019-03-01 13:31:14 1.5 19.71 99.71 Amphoe Phan, ChiangRai
2019-03-01 13:25:59 1.6 19.26 99.62 Amphoe WangNuea, Lampang
2019-03-01 11:16:04 2.3 20.09 97.85 Myanmar
2019-03-01 06:38:56 2.8 19.27 99.60 Amphoe WangNuea, Lampang
2019-02-28 21:18:25 2.1 19.24 99.63 Amphoe WangNuea, Lampang
2019-02-28 21:12:02 1.7 19.42 99.30 Amphoe Phrao, ChiangMai


First | Previous | Next | Last
 
event 41 to 80 of 5151