หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2559   

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ
Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2016-10-23 21:19:35
2016-10-23 14:19:35 UTC
2.4 19.77 99.58 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2016-10-23 15:46:05
2016-10-23 08:46:05 UTC
2.4 16.07 98.64 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 72 กม.
2016-10-23 15:42:27
2016-10-23 08:42:27 UTC
2.4 16.09 98.64 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 70 กม.
2016-10-23 01:06:40
2016-10-22 18:06:40 UTC
1.9 16.06 98.69 3 อ.อุ้มผาง จ.ตาก
2016-10-22 18:19:55
2016-10-22 11:19:55 UTC
1.2 16.01 98.59 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.พบพระ จ.ตาก ประมาณ 43 กม.
2016-10-22 18:08:42
2016-10-22 11:08:42 UTC
2.3 16.09 98.71 2 อ.อุ้มผาง จ.ตาก
2016-10-22 13:00:14
2016-10-22 06:00:14 UTC
4.0 24.29 94.70 10 พรมแดนประเทศพม่า-อินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 644 กม.
2016-10-22 07:51:03
2016-10-22 00:51:03 UTC
2.6 18.81 101.76 4 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 100 กม.
2016-10-22 05:39:58
2016-10-21 22:39:58 UTC
2.7 15.68 98.63 7 อ.อุ้มผาง จ.ตาก
2016-10-22 02:42:39
2016-10-21 19:42:39 UTC
1.9 19.17 101.18 6 อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
2016-10-21 09:35:21
2016-10-21 02:35:21 UTC
1.7 16.12 98.85 7 อ.อุ้มผาง จ.ตาก
2016-10-21 08:42:49
2016-10-21 01:42:49 UTC
2.4 16.02 98.71 3 อ.อุ้มผาง จ.ตาก
2016-10-21 06:41:18
2016-10-20 23:41:18 UTC
1.3 16.09 98.71 6 อ.อุ้มผาง จ.ตาก
2016-10-21 05:21:50
2016-10-20 22:21:50 UTC
1.6 16.25 98.85 8 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 60 กม.
2016-10-21 05:08:44
2016-10-20 22:08:44 UTC
1.7 16.12 98.89 8 อ.อุ้มผาง จ.ตาก
2016-10-21 04:48:07
2016-10-20 21:48:07 UTC
2.4 16.08 98.71 2 อ.อุ้มผาง จ.ตาก
2016-10-20 21:09:26
2016-10-20 14:09:26 UTC
1.6 16.12 98.75 3 อ.อุ้มผาง จ.ตาก
2016-10-20 19:22:02
2016-10-20 12:22:02 UTC
3.3 16.02 98.64 3 อ.อุ้มผาง จ.ตาก
2016-10-20 17:23:38
2016-10-20 10:23:38 UTC
2.9 15.98 98.88 12 อ.อุ้มผาง จ.ตาก
2016-10-20 16:31:17
2016-10-20 09:31:17 UTC
2.1 16.07 98.75 5 อ.อุ้มผาง จ.ตาก

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2016-10-23 22:56:39
2016-10-23 15:56:39 UTC
4.5 25.97 90.22 10 India-Bangladesh Border Region
2016-10-23 18:03:17
2016-10-23 11:03:17 UTC
5.1 -11.69 89.30 10 South Indian Ocean
2016-10-23 14:26:59
2016-10-23 07:26:59 UTC
4.7 -2.96 147.85 10 Admiralty Islands Region, P.N.G.
2016-10-23 12:45:47
2016-10-23 05:45:47 UTC
4.7 -7.89 107.09 45 Java, Indonesia
2016-10-23 09:10:15
2016-10-23 02:10:15 UTC
4.8 -23.47 -68.74 79 Northern Chile
2016-10-23 05:44:51
2016-10-22 22:44:51 UTC
4.8 -8.06 107.50 75 Java, Indonesia
2016-10-23 05:38:04
2016-10-22 22:38:04 UTC
4.8 19.58 145.66 179 Mariana Islands
2016-10-23 01:47:21
2016-10-22 18:47:21 UTC
4.9 85.57 87.18 10 North of Severnaya Zemlya
2016-10-23 00:49:34
2016-10-22 17:49:34 UTC
4.9 -6.26 129.83 10 Banda Sea
2016-10-22 23:42:19
2016-10-22 16:42:19 UTC
5.0 52.21 -177.20 133 Andreanof Islands, Aleutian Islands
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว