หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว กระดานข้อความ ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      

เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทยวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2015-07-03 14:27:41
2015-07-03 07:27:41 UTC
2.8 17.75 98.58 4 ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก
2015-07-03 10:16:35
2015-07-03 03:16:35 UTC
5.1 11.36 95.31 - หมู่เกาะอันดามัน,ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.พังงา ประมาณ 478 กม.
2015-07-03 09:20:33
2015-07-03 02:20:33 UTC
4.4 11.40 95.36 - หมู่เกาะอันดามัน,ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.พังงา ประมาณ 477 กม.
2015-07-01 15:06:26
2015-07-01 08:06:26 UTC
3.3 19.74 99.59 11 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2015-06-29 20:21:10
2015-06-29 13:21:10 UTC
2.3 19.80 99.78 1 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2015-06-29 08:12:31
2015-06-29 01:12:31 UTC
3.8 20.11 102.34 4 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 134 กม.
2015-06-28 20:05:13
2015-06-28 13:05:13 UTC
3.8 20.40 102.31 6 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 149 กม.
2015-06-27 22:47:13
2015-06-27 15:47:13 UTC
2.0 19.80 99.80 1 อ.เมือง จ.เชียงราย
2015-06-25 14:34:54
2015-06-25 07:34:54 UTC
2.1 19.54 99.16 2 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
2015-06-24 03:39:40
2015-06-23 20:39:40 UTC
2.8 19.76 99.64 7 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2015-06-21 02:06:23
2015-06-20 19:06:23 UTC
1.8 18.66 99.93 2 อ.งาว จ.ลำปาง
2015-06-19 16:44:53
2015-06-19 09:44:53 UTC
2.0 18.24 99.05 5 อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
2015-06-16 23:41:09
2015-06-16 16:41:09 UTC
2.6 20.50 99.12 6 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 65 กม.
2015-06-16 06:44:17
2015-06-15 23:44:17 UTC
2.7 20.59 99.01 8 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 78 กม.
2015-06-16 05:48:58
2015-06-15 22:48:58 UTC
2.5 20.41 99.03 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 58 กม.
2015-06-16 04:39:08
2015-06-15 21:39:08 UTC
4.5 22.61 93.61 19 พรมแดนพม่า-อินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 584 กม.
2015-06-16 04:28:41
2015-06-15 21:28:41 UTC
2.0 18.77 97.47 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกฉียงใต้ของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 50 กม.
2015-06-15 19:46:03
2015-06-15 12:46:03 UTC
4.5 24.67 102.28 4 มณฑลยูนนาน , ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 517 กม.
2015-06-15 17:15:35
2015-06-15 10:15:35 UTC
2.8 20.40 99.75 4 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกฉียงใต้ของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 15 กม.
2015-06-14 14:39:18
2015-06-14 07:39:18 UTC
4.5 23.02 101.72 9 ยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 327 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2015-07-03 17:03:28
2015-07-03 10:03:28 UTC
4.8 -48.97 121.33 10 Western Indian Antarctic Ridge
2015-07-03 15:38:32
2015-07-03 08:38:32 UTC
4.9 1.36 127.29 115 Halmahera, Indonesia
2015-07-03 13:43:25
2015-07-03 06:43:25 UTC
6.0 10.21 125.99 67 Leyte, Philippines
2015-07-03 10:16:35
2015-07-03 03:16:35 UTC
5.4 11.41 94.90 10 Andaman Islands, India Region
2015-07-03 10:11:13
2015-07-03 03:11:13 UTC
5.0 37.44 78.13 10 Southern Xinjiang, China
2015-07-03 09:37:26
2015-07-03 02:37:26 UTC
4.7 37.53 77.91 10 Southern Xinjiang, China
2015-07-03 09:21:00
2015-07-03 02:21:00 UTC
4.5 13.28 95.09 118 Andaman Islands, India Region
2015-07-03 08:44:44
2015-07-03 01:44:44 UTC
4.9 37.43 78.21 16 Southern Xinjiang, China
2015-07-03 08:07:45
2015-07-03 01:07:45 UTC
6.4 37.44 78.11 10 Southern Xinjiang, China
2015-07-03 07:37:42
2015-07-03 00:37:42 UTC
4.9 13.42 92.95 10 Andaman Islands, India Region
2015-07-03 03:33:05
2015-07-02 20:33:05 UTC
4.7 -3.45 126.84 67 Buru, Indonesia
2015-07-03 02:22:46
2015-07-02 19:22:46 UTC
5.2 -31.95 -177.90 53 Kermadec Islands Region
2015-07-03 02:07:29
2015-07-02 19:07:29 UTC
4.8 -37.41 -73.44 10 Near Coast of Central Chile
2015-07-03 02:06:35
2015-07-02 19:06:35 UTC
5.2 -31.99 -177.90 10 Kermadec Islands Region
2015-07-02 22:01:11
2015-07-02 15:01:11 UTC
5.3 -5.93 147.38 98 Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

บทความ : แผ่นดินไหวเนปาล

บทความ : แผ่นดินไหวภูเก็ต

เหตุการณ์สึนามิทั่วโลกที่สำคัญ ถึงปี พ.ศ. 2557

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลกที่สำคัญ ถึงปี พ.ศ. 2557

บทความ : แผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย

ภารกิจสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

รายงานการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดเชียงราย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว