หน้าหลัก กระดานข้อความ ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557   แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      

เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2014-11-01 07:01:36
2014-11-01 00:01:36 UTC
2.1 18.16 99.08 5 อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
2014-10-30 15:18:42
2014-10-30 08:18:42 UTC
2.9 20.20 99.75 2 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
2014-10-29 14:53:40
2014-10-29 07:53:40 UTC
3.0 18.68 96.20 7 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกฉียงใต้ของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 184 กม.
2014-10-29 07:03:03
2014-10-29 00:03:03 UTC
3.6 7.25 94.90 3 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 391 กม.
2014-10-29 07:02:00
2014-10-29 00:02:00 UTC
3.3 18.79 96.18 4 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกฉียงใต้ของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 186 กม.
2014-10-28 23:51:09
2014-10-28 16:51:09 UTC
3.4 20.87 100.34 4 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 55 กม.
2014-10-27 21:58:43
2014-10-27 14:58:43 UTC
2.3 19.16 97.18 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 84 กม.
2014-10-27 21:33:47
2014-10-27 14:33:47 UTC
4.0 17.62 94.47 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 369 กม.
2014-10-27 21:06:50
2014-10-27 14:06:50 UTC
4.3 7.55 94.78 10 หมู่เกาะนิโคบาร์,อินเดีย
ทางทิศตะวันตกฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 399 กม.
2014-10-27 07:02:50
2014-10-27 00:02:50 UTC
5.3 5.75 98.23 24 ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา, อินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 256 กม.
2014-10-26 10:52:01
2014-10-26 03:52:01 UTC
2.5 19.12 97.75 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 30 กม.
2014-10-25 01:53:21
2014-10-24 18:53:21 UTC
3.8 19.42 101.90 7 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 74 กม.
2014-10-24 12:11:31
2014-10-24 05:11:31 UTC
4.4 24.51 93.20 5 พรมแดนพม่า-อินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 760 กม.
2014-10-24 08:27:18
2014-10-24 01:27:18 UTC
3.6 19.10 100.09 7 อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
2014-10-24 07:05:37
2014-10-24 00:05:37 UTC
4.7 23.29 94.78 4 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 552 กม.
2014-10-24 01:13:30
2014-10-23 18:13:30 UTC
2.2 20.15 98.17 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 70 กม.
2014-10-23 22:28:39
2014-10-23 15:28:39 UTC
4.2 22.96 97.02 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 403 กม.
2014-10-23 02:20:34
2014-10-22 19:20:34 UTC
3.6 22.95 100.16 10 พรมแดนพม่า-จีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 281 กม.
2014-10-20 22:21:06
2014-10-20 15:21:06 UTC
4.2 25.32 101.42 10 ยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 561 กม.
2014-10-20 21:50:54
2014-10-20 14:50:54 UTC
4.4 25.13 100.50 15 ยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 525 กม.

แผ่นดินไหวทั่วโลก | แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

ภารกิจสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

รายงานการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดเชียงราย

งานแปล : การพัฒนาเส้นโค้งการพังทลายจากสึนามิโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและแบบจำลองการเกิดสึนามิในมหาสมุทรอินเดียปี พ.ศ. 2547 ประเทศไทย

ข้อมูลเครือข่ายการตรวจวัดแผ่นดินไหวของสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว สืบเนื่องจากเหตุการณ์ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของรัฐบาลเกาหลีเหนือ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.57 น. ตามเวลาประเทศไทย (02.57UTC)

แผนที่เวลาคลื่นสึนามิกระทบฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก(อ่าวไทย) โดย Reverse เทคนิคเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้า

แผนที่เวลาคลื่นสึนามิกระทบฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตก(อันดามัน) โดย Reverse เทคนิคเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้า

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว