หน้าหลัก กระดานข้อความ ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557   แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      

เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2014-08-20 08:36:55
2014-08-20 01:36:55 UTC
3.1 19.71 99.64 8 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2014-08-18 21:01:13
2014-08-18 14:01:13 UTC
1.9 19.75 99.54 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-08-18 07:12:49
2014-08-18 00:12:49 UTC
2.6 19.73 99.62 2 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2014-08-18 06:10:18
2014-08-17 23:10:18 UTC
4.9 20.80 94.11 25 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 436 กม.
2014-08-17 18:36:52
2014-08-17 11:36:52 UTC
2.4 19.70 99.70 2 อ.พาน จ.เชียงราย
2014-08-17 10:44:09
2014-08-17 03:44:09 UTC
2.8 19.70 99.55 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-08-16 16:41:15
2014-08-16 09:41:15 UTC
3.2 19.69 99.52 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-08-16 15:25:25
2014-08-16 08:25:25 UTC
4.1 19.68 99.61 9 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-08-16 14:03:18
2014-08-16 07:03:18 UTC
3.8 19.69 99.60 8 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-08-14 22:06:34
2014-08-14 15:06:34 UTC
3.3 20.08 97.99 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 68 กม.
2014-08-14 17:03:14
2014-08-14 10:03:14 UTC
2.3 19.73 99.70 1 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2014-08-14 05:04:03
2014-08-13 22:04:03 UTC
2.2 19.73 99.57 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-08-13 16:44:23
2014-08-13 09:44:23 UTC
2.5 19.72 99.53 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-08-13 16:21:29
2014-08-13 09:21:29 UTC
2.5 19.73 99.54 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-08-12 17:55:18
2014-08-12 10:55:18 UTC
1.9 19.59 99.52 3 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-08-12 12:53:58
2014-08-12 05:53:58 UTC
1.6 19.72 99.54 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-08-12 11:47:28
2014-08-12 04:47:28 UTC
2.1 19.72 99.75 1 อ.พาน จ.เชียงราย
2014-08-12 10:32:34
2014-08-12 03:32:34 UTC
2.9 19.75 99.48 5 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-08-12 09:07:47
2014-08-12 02:07:47 UTC
3.8 21.35 98.47 14 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 177 กม.
2014-08-12 07:28:02
2014-08-12 00:28:02 UTC
2.4 19.80 99.77 3 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
แผ่นดินไหวทั่วโลก | แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

รายงานการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดเชียงราย

งานแปล : การพัฒนาเส้นโค้งการพังทลายจากสึนามิโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและแบบจำลองการเกิดสึนามิในมหาสมุทรอินเดียปี พ.ศ. 2547 ประเทศไทย

ข้อมูลเครือข่ายการตรวจวัดแผ่นดินไหวของสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว สืบเนื่องจากเหตุการณ์ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของรัฐบาลเกาหลีเหนือ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.57 น. ตามเวลาประเทศไทย (02.57UTC)

แผนที่เวลาคลื่นสึนามิกระทบฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก(อ่าวไทย) โดย Reverse เทคนิคเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้า

แผนที่เวลาคลื่นสึนามิกระทบฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตก(อันดามัน) โดย Reverse เทคนิคเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้า

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว