หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ
Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2016-05-03 02:09:31
2016-05-02 19:09:31 UTC
3.3 21.76 100.01 10 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 147 กม.
2016-05-01 18:02:41
2016-05-01 11:02:41 UTC
3.1 20.74 100.10 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 40 กม.
2016-04-30 08:38:03
2016-04-30 01:38:03 UTC
3.2 21.20 100.07 9 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 87 กม.
2016-04-23 06:00:57
2016-04-22 23:00:57 UTC
5.1 22.05 102.35 20 พรมแดนประเทศลาว-เวียดนาม
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 279 กม.
2016-04-22 21:24:45
2016-04-22 14:24:45 UTC
3.3 19.61 97.26 20 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 82 กม.
2016-04-21 17:40:08
2016-04-21 10:40:08 UTC
1.8 19.79 99.68 2 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2016-04-21 01:00:21
2016-04-20 18:00:21 UTC
2.0 19.78 99.72 2 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2016-04-18 05:06:27
2016-04-17 22:06:27 UTC
2.9 20.66 99.59 8 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 86 กม.
2016-04-17 09:11:58
2016-04-17 02:11:58 UTC
3.4 20.48 98.00 15 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 110 กม.
2016-04-16 21:06:24
2016-04-16 14:06:24 UTC
2.1 19.01 97.52 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 48 กม.
2016-04-16 19:30:32
2016-04-16 12:30:32 UTC
2.3 18.96 97.69 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 30 กม.
2016-04-15 01:21:45
2016-04-14 18:21:45 UTC
3.4 21.56 98.43 25 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 196 กม.
2016-04-13 20:55:17
2016-04-13 13:55:17 UTC
7.1 23.11 94.84 136 พรมแดนประเทศพม่า-อินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 533 กม.
2016-04-12 23:18:08
2016-04-12 16:18:08 UTC
3.0 20.57 99.63 4 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 30 กม.
2016-04-12 23:16:10
2016-04-12 16:16:10 UTC
3.7 20.57 99.58 4 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 35 กม.
2016-04-06 13:48:48
2016-04-06 06:48:48 UTC
3.2 20.83 98.47 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 127 กม.
2016-04-04 12:41:31
2016-04-04 05:41:31 UTC
3.1 16.03 97.60 1 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.พบพระ จ.ตาก ประมาณ 123 กม.
2016-04-01 04:43:39
2016-03-31 21:43:39 UTC
3.5 19.96 100.82 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ประมาณ 36 กม.
2016-04-01 02:45:00
2016-03-31 19:45:00 UTC
2.3 9.51 98.86 2 อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
2016-03-31 21:34:29
2016-03-31 14:34:29 UTC
2.3 19.94 100.84 5 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ประมาณ 39 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2016-05-03 14:56:02
2016-05-03 07:56:02 UTC
4.5 13.78 145.16 108 Mariana Islands
2016-05-03 14:46:50
2016-05-03 07:46:50 UTC
4.8 13.65 -91.32 14 Near Coast of Guatemala
2016-05-03 10:45:00
2016-05-03 03:45:00 UTC
4.6 0.43 -79.84 18 Near Coast of Ecuador
2016-05-03 09:34:59
2016-05-03 02:34:59 UTC
5.6 -55.83 -144.05 10 Pacific Antarctic Ridge
2016-05-03 07:00:51
2016-05-03 00:00:51 UTC
5.7 43.70 147.50 61 Kuril Islands
2016-05-03 04:49:34
2016-05-02 21:49:34 UTC
4.8 13.57 -91.37 10 Near Coast of Guatemala
2016-05-02 20:38:47
2016-05-02 13:38:47 UTC
4.9 59.54 -144.78 13 Gulf of Alaska
2016-05-02 19:17:14
2016-05-02 12:17:14 UTC
5.6 -6.11 -107.25 10 Central East Pacific Rise
2016-05-02 18:50:29
2016-05-02 11:50:29 UTC
4.9 13.04 -88.74 54 El Salvador
2016-05-02 15:10:19
2016-05-02 08:10:19 UTC
5.2 -4.57 152.48 109 New Britain Region, P.N.G.
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

บทความ : แผ่นดินไหวญี่ปุ่น วันที่ 16 เมษายน 2559 ขนาด 7.0

บทความ : แผ่นดินไหวเอกวาดอร์ วันที่ 17 เมษายน 2559 ขนาด 7.8

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและบริเวณใกล้เคียงในรอบ 7 วันที่ผ่านมา วันที่ 18-24 เมษายน 2559

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและบริเวณใกล้เคียงในรอบ 7 วันที่ผ่านมา วันที่ 11-17 เมษายน 2559

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและบริเวณใกล้เคียงในรอบ 7 วันที่ผ่านมา วันที่ 4-10 เมษายน 2559

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและบริเวณใกล้เคียงในรอบ 7 วันที่ผ่านมา วันที่ 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2559


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว