หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว กระดานข้อความ ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558   แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทยวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2015-12-02 00:15:49
2015-12-01 17:15:49 UTC
3.3 19.75 95.79 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 234 กม.
2015-11-30 01:10:36
2015-11-29 18:10:36 UTC
1.4 18.62 98.71 1 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
2015-11-29 04:43:40
2015-11-28 21:43:40 UTC
2.9 19.52 96.66 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 139 กม.
2015-11-28 14:02:32
2015-11-28 07:02:32 UTC
4.8 18.45 95.77 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 230 กม.
2015-11-27 20:08:30
2015-11-27 13:08:30 UTC
2.7 19.56 96.75 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 131 กม.
2015-11-27 19:04:04
2015-11-27 12:04:04 UTC
4.8 23.10 93.97 10 พรมแดนประเทศพม่า-อินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 592 กม.
2015-11-27 15:33:57
2015-11-27 08:33:57 UTC
5.4 22.39 94.73 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 482 กม.
2015-11-27 00:14:23
2015-11-26 17:14:23 UTC
4.6 6.92 94.86 29 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 403 กม.
2015-11-26 18:44:03
2015-11-26 11:44:03 UTC
3.0 15.38 98.25 - ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 153 กม.
2015-11-26 17:55:25
2015-11-26 10:55:25 UTC
3.5 15.27 98.02 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 172 กม.
2015-11-25 02:51:46
2015-11-24 19:51:46 UTC
2.0 19.74 99.68 4 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2015-11-24 16:56:12
2015-11-24 09:56:12 UTC
1.8 19.83 99.91 1 อ.เมือง จ.เชียงราย
2015-11-23 12:50:21
2015-11-23 05:50:21 UTC
4.4 19.46 96.10 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 197 กม.
2015-11-21 21:29:59
2015-11-21 14:29:59 UTC
2.8 21.14 98.71 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 145 กม.
2015-11-21 02:17:23
2015-11-20 19:17:23 UTC
2.8 20.53 98.65 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 90 กม.
2015-11-20 11:03:38
2015-11-20 04:03:38 UTC
2.5 19.77 99.66 2 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2015-11-20 03:22:46
2015-11-19 20:22:46 UTC
2.6 18.25 97.52 6 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 45 กม.
2015-11-16 16:34:01
2015-11-16 09:34:01 UTC
1.5 18.53 99.64 3 อ.เมือง, จ.ลำปาง
2015-11-16 03:58:35
2015-11-15 20:58:35 UTC
2.4 19.74 99.62 3 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2015-11-16 02:34:21
2015-11-15 19:34:21 UTC
3.8 16.12 97.95 7 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.พบพระ จ.ตาก ประมาณ 84 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2015-12-02 00:08:33
2015-12-01 17:08:33 UTC
5.8 -15.19 -176.67 53 Fiji Islands Region
2015-12-01 20:39:56
2015-12-01 13:39:56 UTC
5.0 -16.37 -70.95 128 Southern Peru
2015-12-01 19:25:02
2015-12-01 12:25:02 UTC
5.0 -15.26 -173.51 10 Tonga Islands
2015-12-01 19:14:22
2015-12-01 12:14:22 UTC
4.9 1.06 127.57 10 Halmahera, Indonesia
2015-12-01 19:08:34
2015-12-01 12:08:34 UTC
4.7 -30.28 -71.38 39 Near Coast of Central Chile
2015-12-01 14:26:14
2015-12-01 07:26:14 UTC
4.7 -31.55 -71.37 43 Near Coast of Central Chile
2015-12-01 14:20:36
2015-12-01 07:20:36 UTC
4.5 -24.24 -67.01 167 Chile-Argentina Border Region
2015-12-01 13:13:42
2015-12-01 06:13:42 UTC
4.9 41.30 73.25 33 Kyrgyzstan
2015-12-01 10:04:03
2015-12-01 03:04:03 UTC
4.5 -30.43 -71.66 29 Near Coast of Central Chile
2015-12-01 05:23:17
2015-11-30 22:23:17 UTC
4.8 -12.07 167.08 269 Santa Cruz Islands
2015-12-01 03:19:05
2015-11-30 20:19:05 UTC
5.6 -8.83 67.63 10 Mid Indian Ridge
2015-11-30 23:50:30
2015-11-30 16:50:30 UTC
5.0 -58.79 -24.84 57 South Sandwich Islands Region
2015-11-30 21:45:23
2015-11-30 14:45:23 UTC
5.2 -24.29 -67.03 162 Chile-Argentina Border Region
2015-11-30 16:49:14
2015-11-30 09:49:14 UTC
4.8 36.89 -97.85 10 Oklahoma
2015-11-30 15:40:04
2015-11-30 08:40:04 UTC
4.5 39.98 75.52 19 Southern Xinjiang, China
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

บทความ : แผ่นดินไหวอัฟกานิสถาน

บทความ : แผ่นดินไหวเนปาล

บทความ : แผ่นดินไหวภูเก็ต

เหตุการณ์สึนามิทั่วโลกที่สำคัญ ถึงปี พ.ศ. 2557

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลกที่สำคัญ ถึงปี พ.ศ. 2557

บทความ : แผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย

ภารกิจสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

รายงานการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดเชียงราย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว