หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559   

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ
Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2016-09-27 14:33:29
2016-09-27 07:33:29 UTC
2.6 14.96 96.91 7 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 258 กม.
2016-09-27 13:29:31
2016-09-27 06:29:31 UTC
2.3 18.21 97.63 2 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
2016-09-24 20:18:42
2016-09-24 13:18:42 UTC
1.9 20.14 97.97 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 75 กม.
2016-09-24 05:27:21
2016-09-23 22:27:21 UTC
4.7 8.49 94.53 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 429 กม.
2016-09-22 23:02:09
2016-09-22 16:02:09 UTC
3.3 22.83 101.88 10 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 316 กม.
2016-09-22 21:11:34
2016-09-22 14:11:34 UTC
1.4 19.86 99.87 4 อ.เมือง จ.เชียงราย
2016-09-22 20:34:33
2016-09-22 13:34:33 UTC
3.8 22.14 100.84 25 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 203 กม.
2016-09-22 20:23:46
2016-09-22 13:23:46 UTC
4.3 24.98 95.36 168 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 676 กม.
2016-09-22 11:09:33
2016-09-22 04:09:33 UTC
2.5 20.40 99.20 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 54 กม.
2016-09-22 06:27:11
2016-09-21 23:27:11 UTC
1.2 19.05 99.28 1 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
2016-09-21 22:08:42
2016-09-21 15:08:42 UTC
3.9 19.06 95.96 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 210 กม.
2016-09-21 19:54:16
2016-09-21 12:54:16 UTC
1.2 18.98 99.21 2 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
2016-09-20 01:27:03
2016-09-19 18:27:03 UTC
2.2 20.26 98.05 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 85 กม.
2016-09-19 23:33:40
2016-09-19 16:33:40 UTC
3.3 23.71 101.77 10 ยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 399 กม.
2016-09-19 19:45:44
2016-09-19 12:45:44 UTC
3.5 7.67 97.22 5 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 131 กม.
2016-09-17 12:29:39
2016-09-17 05:29:39 UTC
2.2 18.87 97.33 4 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 65 กม.
2016-09-15 21:07:38
2016-09-15 14:07:38 UTC
4.4 7.87 97.24 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 126 กม.
2016-09-15 04:09:29
2016-09-14 21:09:29 UTC
3.5 6.02 97.29 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 241 กม.
2016-09-12 22:07:04
2016-09-12 15:07:04 UTC
3.3 17.11 95.11 9 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 314 กม.
2016-09-11 04:55:55
2016-09-10 21:55:55 UTC
2.6 21.55 99.79 3 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 124 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2016-09-27 17:01:07
2016-09-27 10:01:07 UTC
5.2 -20.22 -177.54 524 Fiji Islands Region
2016-09-27 15:39:24
2016-09-27 08:39:24 UTC
4.8 -29.19 60.92 10 Southwest Indian Ridge
2016-09-27 15:34:00
2016-09-27 08:34:00 UTC
4.9 -32.84 -178.40 34 South of Kermadec Islands
2016-09-27 15:01:28
2016-09-27 08:01:28 UTC
5.2 -16.07 -174.13 163 Tonga Islands
2016-09-27 09:12:26
2016-09-27 02:12:26 UTC
4.8 -29.21 60.97 10 Southwest Indian Ridge
2016-09-27 08:32:43
2016-09-27 01:32:43 UTC
4.9 11.65 143.26 63 South of Mariana Islands
2016-09-27 03:30:44
2016-09-26 20:30:44 UTC
4.7 -19.66 177.63 10 South of Fiji Islands
2016-09-27 03:15:10
2016-09-26 20:15:10 UTC
5.3 -19.76 177.63 10 South of Fiji Islands
2016-09-27 02:39:07
2016-09-26 19:39:07 UTC
5.1 -10.94 162.24 30 Solomon Islands
2016-09-27 02:04:16
2016-09-26 19:04:16 UTC
4.7 8.43 94.12 10 Nicobar Islands, India Region
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว