หน้าหลัก กระดานข้อความ ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557   แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      

เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย

2014-09-09 08:53:28 : อัพเดทข้อมูลแผ่นดินไหว จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่บริเวณ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (19.748, 99.692) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.08 น. ความลึก 7 กิโลเมตร ขนาด 6.3 จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ทำให้เกิดแผ่นดินไหวตาม (Aftershock) ดังนี้ ขนาด 5.0 - 5.9 จำนวน 8 ครั้ง ขนาด 4.0 – 4.9 จำนวน 43 ครั้ง ขนาด 3.0 – 3.9 จำนวน 219 ครั้ง ขนาดน้อยกว่า 3.0 จำนวนมากกว่า 972 ครั้ง

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2014-09-17 08:33:44
2014-09-17 01:33:44 UTC
3.7 19.74 99.58 3 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-09-17 05:20:44
2014-09-16 22:20:44 UTC
2.5 19.76 99.54 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-09-17 01:26:16
2014-09-16 18:26:16 UTC
1.7 19.72 99.60 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-09-16 23:43:53
2014-09-16 16:43:53 UTC
2.4 19.71 99.50 4 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-09-16 22:33:20
2014-09-16 15:33:20 UTC
4.7 27.48 98.91 10 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 789 กม.
2014-09-16 15:19:34
2014-09-16 08:19:34 UTC
2.1 19.74 99.37 9 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-09-16 01:14:19
2014-09-15 18:14:19 UTC
1.8 19.75 99.67 2 อ.พาน จ.เชียงราย
2014-09-15 00:50:38
2014-09-14 17:50:38 UTC
3.3 21.29 99.91 4 พรมแดนพม่า-จีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 95 กม.
2014-09-14 11:40:31
2014-09-14 04:40:31 UTC
2.0 19.64 99.34 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-09-13 10:07:25
2014-09-13 03:07:25 UTC
2.5 19.12 97.27 4 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 76 กม.
2014-09-12 18:04:26
2014-09-12 11:04:26 UTC
1.9 19.62 99.56 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-09-12 15:08:29
2014-09-12 08:08:29 UTC
1.2 18.56 98.91 4 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
2014-09-12 11:28:42
2014-09-12 04:28:42 UTC
3.2 19.87 98.28 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 39 กม.
2014-09-12 05:05:11
2014-09-11 22:05:11 UTC
3.5 21.47 99.29 10 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 130 กม.
2014-09-11 22:41:52
2014-09-11 15:41:52 UTC
2.4 20.57 99.85 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 15 กม.
2014-09-11 20:39:23
2014-09-11 13:39:23 UTC
2.7 20.69 99.03 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 88 กม.
2014-09-09 00:16:36
2014-09-08 17:16:36 UTC
4.1 20.08 97.91 - ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 71 กม.
2014-09-08 20:11:06
2014-09-08 13:11:06 UTC
4.6 14.47 93.16 95 หมู่เกาะอันดามัน, อินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 927 กม.
2014-09-08 11:04:47
2014-09-08 04:04:47 UTC
2.4 18.84 97.12 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 87 กม.
2014-09-05 21:36:13
2014-09-05 14:36:13 UTC
2.2 19.76 99.75 2 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
แผ่นดินไหวทั่วโลก | แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

รายงานการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดเชียงราย

งานแปล : การพัฒนาเส้นโค้งการพังทลายจากสึนามิโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและแบบจำลองการเกิดสึนามิในมหาสมุทรอินเดียปี พ.ศ. 2547 ประเทศไทย

ข้อมูลเครือข่ายการตรวจวัดแผ่นดินไหวของสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว สืบเนื่องจากเหตุการณ์ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของรัฐบาลเกาหลีเหนือ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.57 น. ตามเวลาประเทศไทย (02.57UTC)

แผนที่เวลาคลื่นสึนามิกระทบฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก(อ่าวไทย) โดย Reverse เทคนิคเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้า

แผนที่เวลาคลื่นสึนามิกระทบฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตก(อันดามัน) โดย Reverse เทคนิคเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้า

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว