หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว กระดานข้อความ ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558   แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      

เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทยวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2015-08-05 02:58:27
2015-08-04 19:58:27 UTC
3.4 21.77 100.02 10 พรมแดนพม่า-จีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 149 กม.
2015-08-04 05:53:56
2015-08-03 22:53:56 UTC
3.4 19.71 95.96 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 216 กม.
2015-08-02 15:39:18
2015-08-02 08:39:18 UTC
2.9 15.39 96.78 14 ทะเลใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกฉียงใต้ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 242 กม.
2015-08-02 06:50:47
2015-08-01 23:50:47 UTC
3.0 19.24 103.30 167 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ประมาณ 91 กม.
2015-08-01 06:08:10
2015-07-31 23:08:10 UTC
2.2 20.32 97.94 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 94 กม.
2015-08-01 06:05:14
2015-07-31 23:05:14 UTC
2.2 18.37 97.63 6 อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
2015-08-01 05:44:52
2015-07-31 22:44:52 UTC
2.5 19.11 96.28 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 177 กม.
2015-08-01 05:41:34
2015-07-31 22:41:34 UTC
2.4 18.91 96.34 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 169 กม.
2015-08-01 05:30:07
2015-07-31 22:30:07 UTC
3.7 19.22 96.22 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 184 กม.
2015-08-01 03:24:40
2015-07-31 20:24:40 UTC
2.6 19.27 96.43 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 161 กม.
2015-07-30 21:06:10
2015-07-30 14:06:10 UTC
2.0 19.23 98.41 2 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
2015-07-30 07:57:59
2015-07-30 00:57:59 UTC
1.9 19.28 98.44 1 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
2015-07-30 07:26:03
2015-07-30 00:26:03 UTC
2.1 19.20 98.36 2 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
2015-07-30 05:55:47
2015-07-29 22:55:47 UTC
2.2 19.53 99.82 1 อ.พาน จ.เชียงราย
2015-07-29 15:04:24
2015-07-29 08:04:24 UTC
2.4 19.37 97.93 8 อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
2015-07-29 12:16:03
2015-07-29 05:16:03 UTC
2.8 18.56 96.10 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกฉียงใต้ของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 197 กม.
2015-07-29 03:05:56
2015-07-28 20:05:56 UTC
1.9 19.70 99.61 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2015-07-29 02:21:56
2015-07-28 19:21:56 UTC
1.7 19.22 98.48 2 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
2015-07-28 23:41:50
2015-07-28 16:41:50 UTC
1.8 19.21 98.56 7 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
2015-07-28 22:38:09
2015-07-28 15:38:09 UTC
2.0 19.97 98.71 4 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 46 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2015-08-05 06:21:12
2015-08-04 23:21:12 UTC
5.4 -27.16 -176.16 10 Kermadec Islands Region
2015-08-04 23:44:39
2015-08-04 16:44:39 UTC
5.1 36.55 71.25 107 Afghanistan-Tajikistan Border Regio
2015-08-04 23:38:24
2015-08-04 16:38:24 UTC
5.2 -11.08 166.91 10 Santa Cruz Islands
2015-08-04 11:39:50
2015-08-04 04:39:50 UTC
4.9 30.84 131.41 32 Kyushu, Japan
2015-08-04 11:25:28
2015-08-04 04:25:28 UTC
4.8 40.60 122.24 9 Northeastern China
2015-08-04 10:33:10
2015-08-04 03:33:10 UTC
5.0 46.12 152.11 41 Kuril Islands
2015-08-04 09:10:32
2015-08-04 02:10:32 UTC
4.5 37.30 71.99 135 Afghanistan-Tajikistan Border Regio
2015-08-04 07:17:28
2015-08-04 00:17:28 UTC
4.6 -35.11 -70.71 103 Chile-Argentina Border Region
2015-08-04 03:47:47
2015-08-03 20:47:47 UTC
4.8 11.74 92.41 22 Andaman Islands, India Region
2015-08-04 03:35:58
2015-08-03 20:35:58 UTC
4.8 -3.74 136.28 10 Irian Jaya, Indonesia
2015-08-04 02:55:41
2015-08-03 19:55:41 UTC
5.0 4.62 95.07 61 Northern Sumatra, Indonesia
2015-08-03 23:41:10
2015-08-03 16:41:10 UTC
5.2 -5.30 152.48 59 New Britain Region, P.N.G.
2015-08-03 22:34:13
2015-08-03 15:34:13 UTC
4.7 28.44 -43.70 10 Northern Mid Atlantic Ridge
2015-08-03 21:45:38
2015-08-03 14:45:38 UTC
4.8 28.40 -43.77 10 Northern Mid Atlantic Ridge
2015-08-03 21:01:52
2015-08-03 14:01:52 UTC
5.7 -16.43 -174.42 166 Tonga Islands
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

บทความ : แผ่นดินไหวเนปาล

บทความ : แผ่นดินไหวภูเก็ต

เหตุการณ์สึนามิทั่วโลกที่สำคัญ ถึงปี พ.ศ. 2557

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลกที่สำคัญ ถึงปี พ.ศ. 2557

บทความ : แผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย

ภารกิจสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

รายงานการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดเชียงราย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว