หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ
Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


2016-08-23 04:56:09 :

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2016-08-23 06:27:13
2016-08-22 23:27:13 UTC
2.1 19.36 97.49 7 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 51 กม.
2016-08-20 17:47:36
2016-08-20 10:47:36 UTC
2.6 20.68 99.32 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 64 กม.
2016-08-19 20:14:38
2016-08-19 13:14:38 UTC
4.3 22.10 96.48 7 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 340 กม.
2016-08-19 17:46:04
2016-08-19 10:46:04 UTC
4.3 22.25 96.57 10 พม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 350 กม.
2016-08-15 03:03:41
2016-08-14 20:03:41 UTC
3.0 20.76 100.02 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 38 กม.
2016-08-15 00:48:45
2016-08-14 17:48:45 UTC
2.7 18.39 96.82 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 120 กม.
2016-08-14 20:17:49
2016-08-14 13:17:49 UTC
4.4 26.12 98.09 10 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 658 กม.
2016-08-14 12:37:14
2016-08-14 05:37:14 UTC
2.2 19.63 99.69 1 อ.พาน จ.เชียงราย
2016-08-14 03:20:35
2016-08-13 20:20:35 UTC
4.2 25.46 98.12 10 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 587 กม.
2016-08-14 01:19:55
2016-08-13 18:19:55 UTC
3.7 23.86 100.12 10 ยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 381 กม.
2016-08-12 23:43:53
2016-08-12 16:43:53 UTC
3.8 20.00 95.79 10 พม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 241 กม.
2016-08-11 10:18:29
2016-08-11 03:18:29 UTC
2.5 20.25 98.28 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 81 กม.
2016-08-09 05:30:41
2016-08-08 22:30:41 UTC
4.2 25.66 99.54 10 ยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 582 กม.
2016-08-09 04:29:48
2016-08-08 21:29:48 UTC
2.6 20.52 99.92 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 10 กม.
2016-08-09 00:56:13
2016-08-08 17:56:13 UTC
2.2 20.59 99.79 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 19 กม.
2016-08-08 14:19:41
2016-08-08 07:19:41 UTC
2.9 20.69 100.05 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 33 กม.
2016-08-07 22:18:53
2016-08-07 15:18:53 UTC
1.7 19.97 98.02 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 55 กม.
2016-08-07 14:44:48
2016-08-07 07:44:48 UTC
2.4 20.48 99.62 4 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 28 กม.
2016-08-07 12:09:29
2016-08-07 05:09:29 UTC
2.6 17.97 97.05 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 93 กม.
2016-08-06 05:12:44
2016-08-05 22:12:44 UTC
4.3 13.10 93.36 10 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 635 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2016-08-24 09:59:38
2016-08-24 02:59:38 UTC
4.5 42.84 13.16 10 Central Italy
2016-08-24 09:51:29
2016-08-24 02:51:29 UTC
4.5 42.76 13.30 10 Central Italy
2016-08-24 09:33:31
2016-08-24 02:33:31 UTC
5.4 42.84 13.12 10 Central Italy
2016-08-24 09:05:58
2016-08-24 02:05:58 UTC
4.6 42.59 13.21 10 Central Italy
2016-08-24 08:56:03
2016-08-24 01:56:03 UTC
4.8 42.69 13.20 10 Central Italy
2016-08-24 08:36:34
2016-08-24 01:36:34 UTC
6.1 42.74 13.20 10 Central Italy
2016-08-24 03:29:36
2016-08-23 20:29:36 UTC
5.0 -3.53 99.47 10 Southwest of Sumatra, Indonesia
2016-08-24 03:15:39
2016-08-23 20:15:39 UTC
5.2 -4.77 153.12 10 New Ireland Region, P.N.G.
2016-08-24 02:39:44
2016-08-23 19:39:44 UTC
5.8 -7.28 122.41 531 Flores Sea
2016-08-23 21:47:30
2016-08-23 14:47:30 UTC
4.9 -45.77 -76.74 10 Off Coast of Southern Chile
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว