หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว กระดานข้อความ ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558   แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทยวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2015-09-03 23:11:49
2015-09-03 16:11:49 UTC
2.8 20.61 99.86 6 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 19 กม.
2015-09-02 09:02:52
2015-09-02 02:02:52 UTC
2.1 19.69 99.59 4 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2015-09-01 09:26:07
2015-09-01 02:26:07 UTC
3.5 20.96 97.16 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 196 กม.
2015-08-31 22:12:38
2015-08-31 15:12:38 UTC
2.3 20.19 98.97 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 39 กม.
2015-08-31 07:57:29
2015-08-31 00:57:29 UTC
2.5 21.10 99.23 43 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 100 กม.
2015-08-29 02:06:15
2015-08-28 19:06:15 UTC
2.2 18.32 97.04 4 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 96 กม.
2015-08-28 18:21:48
2015-08-28 11:21:48 UTC
2.3 20.54 99.98 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 15 กม.
2015-08-28 06:05:41
2015-08-27 23:05:41 UTC
3.6 19.73 97.43 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 75 กม.
2015-08-28 06:04:39
2015-08-27 23:04:39 UTC
3.6 19.67 97.40 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 73 กม.
2015-08-26 21:27:09
2015-08-26 14:27:09 UTC
1.8 19.52 99.72 2 อ.พาน จ.เชียงราย
2015-08-26 21:01:51
2015-08-26 14:01:51 UTC
3.1 18.94 96.41 76 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 162 กม.
2015-08-26 20:20:27
2015-08-26 13:20:27 UTC
1.9 19.75 99.57 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2015-08-26 16:25:33
2015-08-26 09:25:33 UTC
3.0 19.71 97.18 7 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 95 กม.
2015-08-24 20:14:43
2015-08-24 13:14:43 UTC
2.0 18.39 98.28 2 อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
2015-08-20 19:58:42
2015-08-20 12:58:42 UTC
2.1 15.04 98.47 4 อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
2015-08-20 19:10:24
2015-08-20 12:10:24 UTC
4.5 15.00 98.42 5 อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
2015-08-20 01:17:45
2015-08-19 18:17:45 UTC
2.4 19.13 100.01 3 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
2015-08-19 14:52:03
2015-08-19 07:52:03 UTC
3.0 18.80 97.60 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกฉียงใต้ของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 36 กม.
2015-08-19 01:47:53
2015-08-18 18:47:53 UTC
3.5 22.96 99.45 10 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 284 กม.
2015-08-16 18:02:12
2015-08-16 11:02:12 UTC
3.0 19.62 99.73 2 อ.พาน จ.เชียงราย

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2015-09-03 23:51:48
2015-09-03 16:51:48 UTC
5.4 37.11 143.59 10 Off East Coast of Honshu, Japan
2015-09-03 21:24:09
2015-09-03 14:24:09 UTC
4.8 -23.13 -68.17 129 Northern Chile
2015-09-03 20:38:00
2015-09-03 13:38:00 UTC
4.9 -36.82 -72.55 54 Near Coast of Central Chile
2015-09-03 20:24:01
2015-09-03 13:24:01 UTC
5.4 2.09 126.72 65 Northern Molucca Sea
2015-09-03 19:24:34
2015-09-03 12:24:34 UTC
5.2 -41.45 -86.08 10 West Chile Rise
2015-09-03 17:14:45
2015-09-03 10:14:45 UTC
4.5 31.14 141.90 10 Southeast of Honshu, Japan
2015-09-03 16:20:22
2015-09-03 09:20:22 UTC
4.6 51.22 -169.07 10 Fox Islands, Aleutian Islands
2015-09-03 14:32:48
2015-09-03 07:32:48 UTC
5.4 -15.57 -174.74 245 Tonga Islands
2015-09-03 10:55:27
2015-09-03 03:55:27 UTC
4.6 14.25 -92.25 73 Near Coast of Chiapas, Mexico
2015-09-03 08:45:01
2015-09-03 01:45:01 UTC
4.8 45.67 152.11 10 East of Kuril Islands
2015-09-03 03:25:45
2015-09-02 20:25:45 UTC
4.7 18.98 -103.90 89 Near Coast of Michoacan, Mexico
2015-09-03 02:46:52
2015-09-02 19:46:52 UTC
5.0 56.74 115.81 10 East of Lake Baykal, Russia
2015-09-02 17:40:57
2015-09-02 10:40:57 UTC
4.7 21.01 146.13 10 Mariana Islands Region
2015-09-02 14:20:33
2015-09-02 07:20:33 UTC
5.1 14.37 53.54 10 Owen Fracture Zone Region
2015-09-02 14:07:49
2015-09-02 07:07:49 UTC
4.6 33.35 134.50 22 Shikoku, Japan
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

บทความ : แผ่นดินไหวเนปาล

บทความ : แผ่นดินไหวภูเก็ต

เหตุการณ์สึนามิทั่วโลกที่สำคัญ ถึงปี พ.ศ. 2557

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลกที่สำคัญ ถึงปี พ.ศ. 2557

บทความ : แผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย

ภารกิจสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

รายงานการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดเชียงราย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว