หน้าหลัก กระดานข้อความ ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557   แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      

เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย

2014-08-27 09:53:28 : อัพเดทข้อมูลแผ่นดินไหว จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่บริเวณ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (19.748, 99.692) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.08 น. ความลึก 7 กิโลเมตร ขนาด 6.3 จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ทำให้เกิดแผ่นดินไหวตาม (Aftershock) ดังนี้ ขนาด 5.0 - 5.9 จำนวน 8 ครั้ง ขนาด 4.0 – 4.9 จำนวน 43 ครั้ง ขนาด 3.0 – 3.9 จำนวน 216 ครั้ง ขนาดน้อยกว่า 3.0 จำนวนมากกว่า 957 ครั้ง

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2014-09-01 18:08:09
2014-09-01 11:08:09 UTC
2.7 19.73 99.72 2 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2014-09-01 11:10:32
2014-09-01 04:10:32 UTC
3.2 19.73 99.53 6 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-09-01 06:27:09
2014-08-31 23:27:09 UTC
2.6 20.64 99.99 10 พม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 25 กม.
2014-08-31 17:41:35
2014-08-31 10:41:35 UTC
1.8 19.72 99.61 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-08-31 17:18:04
2014-08-31 10:18:04 UTC
1.8 19.81 99.63 1 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2014-08-31 16:40:33
2014-08-31 09:40:33 UTC
1.7 19.67 99.64 1 อ.พาน จ.เชียงราย
2014-08-30 12:45:46
2014-08-30 05:45:46 UTC
2.1 19.50 99.82 5 อ.พาน จ.เชียงราย
2014-08-30 09:30:35
2014-08-30 02:30:35 UTC
3.5 15.96 93.99 10 อ่าวเบงกอล
ทางทิศตะวันตกของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 496 กม.
2014-08-29 04:12:00
2014-08-28 21:12:00 UTC
1.8 18.92 99.05 5 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2014-08-29 01:41:59
2014-08-28 18:41:59 UTC
2.5 19.75 99.65 1 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2014-08-28 18:05:10
2014-08-28 11:05:10 UTC
2.1 19.82 99.68 1 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2014-08-28 16:38:35
2014-08-28 09:38:35 UTC
2.0 19.69 99.52 4 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-08-28 15:33:12
2014-08-28 08:33:12 UTC
2.2 19.67 99.63 13 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-08-27 18:20:30
2014-08-27 11:20:30 UTC
3.4 19.80 99.73 10 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2014-08-27 04:41:32
2014-08-26 21:41:32 UTC
3.2 19.59 99.74 3 อ.พาน จ.เชียงราย
2014-08-26 01:24:31
2014-08-25 18:24:31 UTC
1.6 19.67 99.48 4 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-08-26 00:14:46
2014-08-25 17:14:46 UTC
2.1 19.76 99.74 8 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2014-08-25 15:43:09
2014-08-25 08:43:09 UTC
4.5 14.51 93.51 157 หมู่เกาะอันดามัน, อินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 559 กม.
2014-08-25 05:42:19
2014-08-24 22:42:19 UTC
3.9 19.71 99.54 5 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-08-25 05:32:45
2014-08-24 22:32:45 UTC
4.8 19.71 99.55 6 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
แผ่นดินไหวทั่วโลก | แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

รายงานการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดเชียงราย

งานแปล : การพัฒนาเส้นโค้งการพังทลายจากสึนามิโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและแบบจำลองการเกิดสึนามิในมหาสมุทรอินเดียปี พ.ศ. 2547 ประเทศไทย

ข้อมูลเครือข่ายการตรวจวัดแผ่นดินไหวของสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว สืบเนื่องจากเหตุการณ์ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของรัฐบาลเกาหลีเหนือ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.57 น. ตามเวลาประเทศไทย (02.57UTC)

แผนที่เวลาคลื่นสึนามิกระทบฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก(อ่าวไทย) โดย Reverse เทคนิคเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้า

แผนที่เวลาคลื่นสึนามิกระทบฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตก(อันดามัน) โดย Reverse เทคนิคเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้า

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว