หน้าหลัก กระดานข้อความ ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557   แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      

เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย

2014-07-28 15:16:11 : แผ่นดินไหว 28 ก.ค. 57 เวลา 14.49น. อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ขนาด 3.6 *** รู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.แม่ลาว อ.พาน และ อ.เมือง เชียงราย ***

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2014-07-29 22:43:46
2014-07-29 15:43:46 UTC
2.2 19.72 99.72 7 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2014-07-29 00:53:04
2014-07-28 17:53:04 UTC
2.1 19.64 99.68 2 อ.พาน จ.เชียงราย
2014-07-28 14:49:21
2014-07-28 07:49:21 UTC
3.6 19.74 99.69 2 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2014-07-28 08:23:28
2014-07-28 01:23:28 UTC
2.1 19.63 99.44 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-07-28 02:40:32
2014-07-27 19:40:32 UTC
2.8 19.79 99.68 1 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2014-07-28 01:44:07
2014-07-27 18:44:07 UTC
3.3 18.33 96.22 - ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตก อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 182 กม.
2014-07-27 05:39:27
2014-07-26 22:39:27 UTC
4.1 24.78 98.01 10 พรมแดนพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 520 กม.
2014-07-26 13:06:06
2014-07-26 06:06:06 UTC
3.5 22.03 98.95 10 พรมแดนพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 202 กม.
2014-07-25 16:03:03
2014-07-25 09:03:03 UTC
2.8 19.67 99.72 3 อ.พาน จ.เชียงราย
2014-07-25 06:50:31
2014-07-24 23:50:31 UTC
1.5 19.69 99.71 10 อ.พาน จ.เชียงราย
2014-07-25 06:39:27
2014-07-24 23:39:27 UTC
1.7 19.66 99.70 7 อ.พาน จ.เชียงราย
2014-07-24 22:45:24
2014-07-24 15:45:24 UTC
1.7 19.62 99.52 4 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-07-24 01:21:26
2014-07-23 18:21:26 UTC
3.5 22.61 97.61 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 337 กม.
2014-07-23 09:56:37
2014-07-23 02:56:37 UTC
2.2 19.65 99.78 7 อ.พาน จ.เชียงราย
2014-07-22 13:30:06
2014-07-22 06:30:06 UTC
2.4 20.24 98.54 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 76 กม.
2014-07-21 03:42:18
2014-07-20 20:42:18 UTC
2.9 19.61 99.50 12 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-07-20 19:16:46
2014-07-20 12:16:46 UTC
2.2 19.72 99.60 3 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-07-20 07:25:28
2014-07-20 00:25:28 UTC
2.6 19.51 99.41 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-07-20 01:28:55
2014-07-19 18:28:55 UTC
2.6 19.70 99.56 10 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-07-19 19:14:40
2014-07-19 12:14:40 UTC
5.3 22.48 105.20 - เวียดนาม
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.หอคำ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ประมาณ 486 กม.
แผ่นดินไหวทั่วโลก | แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

รายงานการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดเชียงราย

งานแปล : การพัฒนาเส้นโค้งการพังทลายจากสึนามิโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและแบบจำลองการเกิดสึนามิในมหาสมุทรอินเดียปี พ.ศ. 2547 ประเทศไทย

ข้อมูลเครือข่ายการตรวจวัดแผ่นดินไหวของสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว สืบเนื่องจากเหตุการณ์ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของรัฐบาลเกาหลีเหนือ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.57 น. ตามเวลาประเทศไทย (02.57UTC)

แผนที่เวลาคลื่นสึนามิกระทบฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก(อ่าวไทย) โดย Reverse เทคนิคเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้า

แผนที่เวลาคลื่นสึนามิกระทบฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตก(อันดามัน) โดย Reverse เทคนิคเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้า

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว