หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ
Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2016-07-29 21:02:59
2016-07-29 14:02:59 UTC
4.9 21.22 99.84 7 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 87 กม.
2016-07-29 06:56:56
2016-07-28 23:56:56 UTC
2.0 17.51 97.73 7 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 55 กม.
2016-07-29 06:24:27
2016-07-28 23:24:27 UTC
1.7 19.66 99.82 1 อ.พาน จ.เชียงราย
2016-07-28 22:23:45
2016-07-28 15:23:45 UTC
2.4 18.24 97.43 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 54 กม
2016-07-28 18:07:53
2016-07-28 11:07:53 UTC
4.6 24.39 99.45 10 ยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 442 กม.
2016-07-27 23:54:27
2016-07-27 16:54:27 UTC
4.1 24.92 94.88 10 พรมแดนประเทศพม่า-อินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 693 กม.
2016-07-27 11:20:11
2016-07-27 04:20:11 UTC
5.2 21.99 93.66 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 539 กม.
2016-07-27 00:45:30
2016-07-26 17:45:30 UTC
2.0 20.29 98.23 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 85 กม.
2016-07-26 23:41:30
2016-07-26 16:41:30 UTC
1.2 18.97 98.53 3 อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
2016-07-26 10:22:52
2016-07-26 03:22:52 UTC
2.5 19.80 99.71 1 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2016-07-26 07:14:20
2016-07-26 00:14:20 UTC
3.1 13.47 98.90 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 76 กม.
2016-07-24 22:32:59
2016-07-24 15:32:59 UTC
4.7 12.71 92.82 10 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 811 กม.
2016-07-24 12:51:47
2016-07-24 05:51:47 UTC
2.6 13.89 98.55 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 69 กม.
2016-07-24 01:49:57
2016-07-23 18:49:57 UTC
1.8 19.74 99.72 3 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2016-07-22 12:45:57
2016-07-22 05:45:57 UTC
1.9 19.79 99.66 5 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2016-07-22 10:11:39
2016-07-22 03:11:39 UTC
2.1 19.76 99.57 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2016-07-18 05:38:41
2016-07-17 22:38:41 UTC
3.9 22.16 96.97 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 322 กม.
2016-07-14 02:26:30
2016-07-13 19:26:30 UTC
4.4 21.64 97.19 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 260 กม.
2016-07-14 02:21:28
2016-07-13 19:21:28 UTC
2.1 20.96 98.80 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 123 กม.
2016-07-14 02:10:39
2016-07-13 19:10:39 UTC
2.4 20.15 98.74 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 56 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2016-07-29 21:02:55
2016-07-29 14:02:55 UTC
4.7 21.85 99.59 37 Myanmar-China Border Region
2016-07-29 18:26:29
2016-07-29 11:26:29 UTC
5.0 56.06 162.27 10 Near East Coast of Kamchatka
2016-07-29 16:07:11
2016-07-29 09:07:11 UTC
4.7 -9.43 106.99 10 South of Java, Indonesia
2016-07-29 15:29:27
2016-07-29 08:29:27 UTC
5.2 0.06 123.46 159 Minahassa Peninsula, Sulawesi
2016-07-29 04:55:41
2016-07-28 21:55:41 UTC
5.0 44.84 149.02 67 Kuril Islands
2016-07-29 02:01:08
2016-07-28 19:01:08 UTC
4.6 -6.19 154.41 61 Solomon Islands
2016-07-28 23:13:34
2016-07-28 16:13:34 UTC
4.6 35.31 39.05 10 Jordan/Syria Region
2016-07-28 22:44:24
2016-07-28 15:44:24 UTC
4.9 -16.91 -172.90 10 Samoa Islands Region
2016-07-28 22:34:07
2016-07-28 15:34:07 UTC
4.6 26.78 53.73 11 Southern Iran
2016-07-28 19:17:27
2016-07-28 12:17:27 UTC
4.5 38.15 143.85 10 Off East Coast of Honshu, Japan
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว