หน้าหลัก กระดานข้อความ ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557   















แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      

เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย





2014-07-19 10:27:56 : อัพเดทข้อมูลแผ่นดินไหว จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.08 น. ความลึก 7 กิโลเมตร ขนาด 6.3 จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. ทำให้เกิดแผ่นดินไหวตาม (Aftershock) ดังนี้ ขนาด 5.0 - 5.9 จำนวน 23 ครั้ง ขนาด 4.0 – 4.9 จำนวน 86 ครั้ง ขนาด 3.0 – 3.9 จำนวน 221 ครั้ง ขนาดน้อยกว่า 3.0 จำนวนมากกว่า 822 ครั้ง

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2014-07-23 09:56:37
2014-07-23 02:56:37 UTC
2.2 19.65 99.78 7 อ.พาน จ.เชียงราย
2014-07-22 13:30:06
2014-07-22 06:30:06 UTC
2.4 20.24 98.54 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 76 กม.
2014-07-21 03:42:18
2014-07-20 20:42:18 UTC
2.9 19.61 99.50 12 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-07-20 19:16:46
2014-07-20 12:16:46 UTC
2.2 19.72 99.60 3 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-07-20 07:25:28
2014-07-20 00:25:28 UTC
2.6 19.51 99.41 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-07-20 01:28:55
2014-07-19 18:28:55 UTC
2.6 19.70 99.56 10 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-07-19 19:14:40
2014-07-19 12:14:40 UTC
5.3 22.48 105.20 - เวียดนาม
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.หอคำ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ประมาณ 486 กม.
2014-07-18 08:47:02
2014-07-18 01:47:02 UTC
2.8 19.68 99.78 7 อ.พาน จ.เชียงราย
2014-07-16 11:40:03
2014-07-16 04:40:03 UTC
3.4 19.71 99.71 2 อ.พาน จ.เชียงราย
2014-07-15 23:30:33
2014-07-15 16:30:33 UTC
3.0 21.35 100.46 - พรมแดนพม่า-จีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 109 กม.
2014-07-15 20:30:53
2014-07-15 13:30:53 UTC
4.3 19.70 99.70 9 อ.พาน จ.เชียงราย
2014-07-15 17:57:38
2014-07-15 10:57:38 UTC
1.9 19.73 99.70 4 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2014-07-15 16:02:35
2014-07-15 09:02:35 UTC
3.5 19.72 99.61 1 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-07-15 08:56:30
2014-07-15 01:56:30 UTC
3.3 19.59 97.44 23 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 65 กม.
2014-07-14 23:24:18
2014-07-14 16:24:18 UTC
1.9 19.77 99.71 5 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2014-07-14 21:56:15
2014-07-14 14:56:15 UTC
2.1 17.71 97.81 8 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 31 กม.
2014-07-14 18:32:15
2014-07-14 11:32:15 UTC
3.7 16.62 97.99 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกฉียงใต้ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 63 กม.
2014-07-14 06:28:14
2014-07-13 23:28:14 UTC
3.9 19.79 99.71 1 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2014-07-14 06:26:33
2014-07-13 23:26:33 UTC
3.3 19.78 99.71 3 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2014-07-14 04:03:38
2014-07-13 21:03:38 UTC
2.3 19.70 99.68 4 อ.พาน จ.เชียงราย
แผ่นดินไหวทั่วโลก | แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

รายงานการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดเชียงราย

งานแปล : การพัฒนาเส้นโค้งการพังทลายจากสึนามิโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและแบบจำลองการเกิดสึนามิในมหาสมุทรอินเดียปี พ.ศ. 2547 ประเทศไทย

ข้อมูลเครือข่ายการตรวจวัดแผ่นดินไหวของสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว สืบเนื่องจากเหตุการณ์ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของรัฐบาลเกาหลีเหนือ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.57 น. ตามเวลาประเทศไทย (02.57UTC)

แผนที่เวลาคลื่นสึนามิกระทบฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก(อ่าวไทย) โดย Reverse เทคนิคเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้า

แผนที่เวลาคลื่นสึนามิกระทบฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตก(อันดามัน) โดย Reverse เทคนิคเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้า

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว