หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว กระดานข้อความ ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558   แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      

เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ

Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทยวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2015-02-26 04:11:39
2015-02-25 21:11:39 UTC
2.0 19.67 99.39 1 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2015-02-24 21:10:40
2015-02-24 14:10:40 UTC
2.5 20.54 99.04 4 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 71 กม.
2015-02-21 12:45:07
2015-02-21 05:45:07 UTC
2.8 20.36 98.93 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 57 กม.
2015-02-21 05:37:38
2015-02-20 22:37:38 UTC
5.3 23.77 101.79 30 ยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 406 กม.
2015-02-20 13:02:19
2015-02-20 06:02:19 UTC
4.0 7.87 98.57 2 อ่าวพังงา ทางทิศใต้ของเกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
ห่างจาก อ.เมือง จ.ภูเก็ต ทางทิศตะวันออก ประมาณ 20กม.
2015-02-20 02:35:11
2015-02-19 19:35:11 UTC
2.7 19.40 99.23 2 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
2015-02-18 21:16:14
2015-02-18 14:16:14 UTC
1.9 19.69 99.56 - อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2015-02-18 11:21:05
2015-02-18 04:21:05 UTC
2.2 19.77 99.46 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2015-02-17 18:53:11
2015-02-17 11:53:11 UTC
4.2 20.75 104.35 6 พรมแดนลาว-เวียดนาม
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.หอคำ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ประมาณ 275 กม.
2015-02-16 13:05:00
2015-02-16 06:05:00 UTC
3.3 19.69 99.67 3 อ.พาน จ.เชียงราย
2015-02-15 14:30:26
2015-02-15 07:30:26 UTC
3.2 19.73 99.73 3 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2015-02-15 04:08:35
2015-02-14 21:08:35 UTC
1.7 19.59 99.49 4 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2015-02-13 08:30:49
2015-02-13 01:30:49 UTC
3.0 19.64 99.46 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2015-02-13 00:28:25
2015-02-12 17:28:25 UTC
3.1 22.11 98.98 21 พรมแดนพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 208 กม.
2015-02-12 18:58:57
2015-02-12 11:58:57 UTC
2.4 20.40 98.13 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 98 กม.
2015-02-11 10:30:13
2015-02-11 03:30:13 UTC
5.3 13.18 92.25 10 หมู่เกาะอันดามัน,ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 711 กม.
2015-02-10 06:14:41
2015-02-09 23:14:41 UTC
2.3 18.46 99.53 7 ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
2015-02-10 02:18:50
2015-02-09 19:18:50 UTC
2.0 19.68 99.44 8 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2015-02-10 01:50:34
2015-02-09 18:50:34 UTC
2.0 19.71 99.41 8 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2015-02-09 21:27:05
2015-02-09 14:27:05 UTC
2.4 18.40 97.47 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 56 กม

แผ่นดินไหวทั่วโลก | แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

ภารกิจสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

รายงานการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดเชียงราย

งานแปล : การพัฒนาเส้นโค้งการพังทลายจากสึนามิโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและแบบจำลองการเกิดสึนามิในมหาสมุทรอินเดียปี พ.ศ. 2547 ประเทศไทย

แผนที่เวลาคลื่นสึนามิกระทบฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก(อ่าวไทย) โดย Reverse เทคนิคเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้า

แผนที่เวลาคลื่นสึนามิกระทบฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตก(อันดามัน) โดย Reverse เทคนิคเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้า

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

Analysis of the M 4.3 Earthquake Occurring on April 16th, 2012 in Phuket, southern Thailand

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว