หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว กระดานข้อความ ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559   แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทยวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2016-02-12 07:16:44
2016-02-12 00:16:44 UTC
2.9 20.85 96.95 8 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 200 กม.
2016-02-11 23:14:09
2016-02-11 16:14:09 UTC
2.9 20.38 98.20 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 96 กม.
2016-02-09 14:08:13
2016-02-09 07:08:13 UTC
3.4 22.02 98.88 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 204 กม.
2016-02-09 13:49:35
2016-02-09 06:49:35 UTC
2.8 21.22 98.77 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 145 กม.
2016-02-09 07:10:33
2016-02-09 00:10:33 UTC
3.8 19.78 95.93 9 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 220 กม.
2016-02-09 02:20:28
2016-02-08 19:20:28 UTC
3.1 19.06 103.68 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ประมาณ 74 กม.
2016-02-05 18:08:05
2016-02-05 11:08:05 UTC
1.5 18.55 98.96 1 อ.เมืองลำพูน, จ.ลำพูน
2016-02-04 05:06:31
2016-02-03 22:06:31 UTC
2.4 19.54 99.52 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2016-02-03 02:24:15
2016-02-02 19:24:15 UTC
3.1 20.96 97.60 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 174 กม.
2016-02-01 16:29:29
2016-02-01 09:29:29 UTC
1.4 18.22 98.81 7 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 66 กม.
2016-02-01 10:34:18
2016-02-01 03:34:18 UTC
2.4 20.07 100.24 3 ตำลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 36 กม.
2016-01-31 17:52:33
2016-01-31 10:52:33 UTC
2.4 16.54 97.85 1 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 80 กม.
2016-01-28 08:12:43
2016-01-28 01:12:43 UTC
1.9 19.53 99.56 1 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2016-01-28 05:10:02
2016-01-27 22:10:02 UTC
4.3 13.90 94.67 1 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 483 กม.
2016-01-27 03:00:25
2016-01-26 20:00:25 UTC
1.6 18.91 99.09 2 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2016-01-26 08:51:42
2016-01-26 01:51:42 UTC
1.8 19.20 99.28 1 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
2016-01-25 10:10:18
2016-01-25 03:10:18 UTC
1.9 19.32 99.02 1 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
2016-01-25 01:40:39
2016-01-24 18:40:39 UTC
2.4 20.25 97.86 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 90 กม.
2016-01-24 16:57:13
2016-01-24 09:57:13 UTC
2.5 19.13 97.49 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 53 กม.
2016-01-23 04:01:32
2016-01-22 21:01:32 UTC
2.7 19.90 97.72 20 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 69 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2016-02-13 05:32:04
2016-02-12 22:32:04 UTC
5.1 -19.94 -70.29 68 Near Coast of Northern Chile
2016-02-13 03:56:50
2016-02-12 20:56:50 UTC
5.2 -11.16 162.86 10 Solomon Islands
2016-02-12 22:18:57
2016-02-12 15:18:57 UTC
4.7 -5.87 146.79 10 Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
2016-02-12 19:59:29
2016-02-12 12:59:29 UTC
4.8 26.95 127.65 84 Ryukyu Islands, Japan
2016-02-12 17:02:26
2016-02-12 10:02:26 UTC
6.2 -9.87 119.35 58 Sumba Region, Indonesia
2016-02-12 13:50:32
2016-02-12 06:50:32 UTC
4.5 -16.29 -72.25 87 Near Coast of Peru
2016-02-12 08:40:01
2016-02-12 01:40:01 UTC
4.5 -9.12 119.24 120 Sumba Region, Indonesia
2016-02-12 06:46:32
2016-02-11 23:46:32 UTC
5.0 -4.97 152.38 44 New Britain Region, P.N.G.
2016-02-12 05:08:17
2016-02-11 22:08:17 UTC
4.5 50.15 179.11 10 Rat Islands, Aleutian Islands
2016-02-12 04:20:19
2016-02-11 21:20:19 UTC
4.7 8.28 127.09 10 Philippine Islands Region
2016-02-12 03:04:08
2016-02-11 20:04:08 UTC
4.8 -31.29 -68.60 107 San Juan Province, Argentina
2016-02-12 00:41:54
2016-02-11 17:41:54 UTC
4.7 50.18 179.07 10 Rat Islands, Aleutian Islands
2016-02-12 00:00:34
2016-02-11 17:00:34 UTC
5.4 -25.86 -13.79 10 Southern Mid Atlantic Ridge
2016-02-11 20:47:09
2016-02-11 13:47:09 UTC
5.1 -16.89 -173.61 10 Tonga Islands
2016-02-11 20:10:57
2016-02-11 13:10:57 UTC
4.9 43.59 83.04 10 Northern Xinjiang, China
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

บทความ : เหตุการณ์แผ่นดินไหว วันที่ 21 มกราคม 2559 ขนาด 4.5 บริเวณประเทศลาว

บทความ : เหตุการณ์แผ่นดินไหว วันที่ 5-20 มกราคม 2559 บริเวณประเทศพม่า ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย

บทความ : เหตุการณ์แผ่นดินไหว วันที่ 12 มกราคม 2559 ขนาด 4.8 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศพม่า

บทความ : เหตุการณ์แผ่นดินไหว วันที่ 6 มกราคม 2559 ขนาด 3.5 อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

บทความ : แผ่นดินไหวอัฟกานิสถาน

บทความ : แผ่นดินไหวเนปาล

บทความ : แผ่นดินไหวภูเก็ต

เหตุการณ์สึนามิทั่วโลกที่สำคัญ ถึงปี พ.ศ. 2557

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลกที่สำคัญ ถึงปี พ.ศ. 2557

บทความ : แผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย

ภารกิจสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

รายงานการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดเชียงราย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว