หน้าหลัก กระดานข้อความ ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557   แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      

เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2014-11-25 22:41:45
2014-11-25 15:41:45 UTC
3.3 21.19 99.78 19 ประเทศพม่า
ทางทิศเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 82 กม.
2014-11-25 22:39:32
2014-11-25 15:39:32 UTC
2.1 19.77 99.60 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-11-24 01:50:14
2014-11-23 18:50:14 UTC
3.0 21.08 99.87 6 พรมแดนพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 71 กม.
2014-11-23 18:49:04
2014-11-23 11:49:04 UTC
4.4 20.56 99.86 7 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 14 กม.
2014-11-23 17:19:05
2014-11-23 10:19:05 UTC
4.0 22.27 96.56 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 352 กม.
2014-11-23 02:23:13
2014-11-22 19:23:13 UTC
4.7 18.02 93.94 11 ใกล้ชายฝั่งประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกฉียงใต้ของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 422 กม.
2014-11-21 23:11:16
2014-11-21 16:11:16 UTC
4.4 23.54 93.79 17 พรมแดนพม่า-อินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 640 กม.
2014-11-20 19:18:52
2014-11-20 12:18:52 UTC
4.3 23.10 100.52 10 ยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 303 กม.
2014-11-20 16:50:34
2014-11-20 09:50:34 UTC
4.8 23.05 100.31 10 ยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 294 กม.
2014-11-20 14:56:58
2014-11-20 07:56:58 UTC
2.1 19.85 98.73 7 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 34 กม.
2014-11-20 11:23:32
2014-11-20 04:23:32 UTC
2.3 19.68 99.57 3 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-11-20 01:43:18
2014-11-19 18:43:18 UTC
1.9 19.72 99.48 5 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-11-18 11:51:27
2014-11-18 04:51:27 UTC
4.0 20.65 99.32 7 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 63 กม.
2014-11-18 11:13:57
2014-11-18 04:13:57 UTC
2.6 19.72 99.65 5 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2014-11-17 20:22:14
2014-11-17 13:22:14 UTC
2.8 19.75 99.62 4 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-11-17 17:48:24
2014-11-17 10:48:24 UTC
3.1 19.74 99.57 7 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-11-17 11:33:52
2014-11-17 04:33:52 UTC
6.2 21.30 92.82 70 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 581 กม.
2014-11-17 02:10:42
2014-11-16 19:10:42 UTC
2.9 20.58 99.49 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 44 กม.
2014-11-16 07:58:16
2014-11-16 00:58:16 UTC
2.7 20.25 98.08 12 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 83 กม.
2014-11-16 03:25:59
2014-11-15 20:25:59 UTC
3.0 19.77 99.59 1 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

แผ่นดินไหวทั่วโลก | แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

ภารกิจสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

รายงานการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดเชียงราย

งานแปล : การพัฒนาเส้นโค้งการพังทลายจากสึนามิโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและแบบจำลองการเกิดสึนามิในมหาสมุทรอินเดียปี พ.ศ. 2547 ประเทศไทย

ข้อมูลเครือข่ายการตรวจวัดแผ่นดินไหวของสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว สืบเนื่องจากเหตุการณ์ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของรัฐบาลเกาหลีเหนือ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.57 น. ตามเวลาประเทศไทย (02.57UTC)

แผนที่เวลาคลื่นสึนามิกระทบฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก(อ่าวไทย) โดย Reverse เทคนิคเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้า

แผนที่เวลาคลื่นสึนามิกระทบฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตก(อันดามัน) โดย Reverse เทคนิคเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้า

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว