หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว กระดานข้อความ ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558   แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      

เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ

Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทยวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2015-03-31 03:25:48
2015-03-30 20:25:48 UTC
2.8 18.49 96.17 15 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 190 กม.
2015-03-30 23:27:05
2015-03-30 16:27:05 UTC
2.0 19.79 99.68 3 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2015-03-30 22:53:26
2015-03-30 15:53:26 UTC
3.6 18.48 97.77 4 อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
2015-03-30 22:51:18
2015-03-30 15:51:18 UTC
2.1 18.58 97.75 8 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกฉียงใต้ของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 35 กม.
2015-03-28 01:32:57
2015-03-27 18:32:57 UTC
2.4 19.78 99.61 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2015-03-27 17:38:29
2015-03-27 10:38:29 UTC
2.3 19.80 99.67 3 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2015-03-26 02:28:48
2015-03-25 19:28:48 UTC
2.8 16.51 98.49 6 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกฉียงใต้ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 25 กม.
2015-03-25 20:48:21
2015-03-25 13:48:21 UTC
2.8 17.65 97.99 2 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
2015-03-25 05:32:18
2015-03-24 22:32:18 UTC
3.8 7.89 98.52 23 นอกชายฝั่งทางทิศตะวันออกของ จ.ภูเก็ต
ห่างจากชายฝั่งเกาะภูเก็ต 8 กม. ห่างจากเทศบาลนครภูเก็ต 13 กม.
2015-03-24 00:22:38
2015-03-23 17:22:38 UTC
2.4 19.77 99.80 2 อ.เมือง จ.เชียงราย
2015-03-23 13:09:52
2015-03-23 06:09:52 UTC
2.4 19.71 99.66 3 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2015-03-23 04:48:29
2015-03-22 21:48:29 UTC
3.7 14.90 95.48 364 หมู่เกาะอันดามัน,อินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 350 กม.
2015-03-21 21:28:51
2015-03-21 14:28:51 UTC
1.9 19.77 99.62 3 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2015-03-21 19:24:50
2015-03-21 12:24:50 UTC
4.0 23.06 100.07 5 ยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 292 กม.
2015-03-21 08:13:15
2015-03-21 01:13:15 UTC
2.0 19.69 99.49 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2015-03-19 18:09:32
2015-03-19 11:09:32 UTC
1.8 19.64 99.37 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2015-03-17 19:26:39
2015-03-17 12:26:39 UTC
2.5 19.71 99.58 5 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2015-03-16 08:29:18
2015-03-16 01:29:18 UTC
2.8 19.78 99.53 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2015-03-15 03:24:46
2015-03-14 20:24:46 UTC
3.1 20.89 97.82 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 158 กม.
2015-03-13 13:10:01
2015-03-13 06:10:01 UTC
2.7 19.83 98.72 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 31 กม.

แผ่นดินไหวทั่วโลก | แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

ภารกิจสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

รายงานการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดเชียงราย

งานแปล : การพัฒนาเส้นโค้งการพังทลายจากสึนามิโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและแบบจำลองการเกิดสึนามิในมหาสมุทรอินเดียปี พ.ศ. 2547 ประเทศไทย

แผนที่เวลาคลื่นสึนามิกระทบฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก(อ่าวไทย) โดย Reverse เทคนิคเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้า

แผนที่เวลาคลื่นสึนามิกระทบฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตก(อันดามัน) โดย Reverse เทคนิคเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้า

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

Analysis of the M 4.3 Earthquake Occurring on April 16th, 2012 in Phuket, southern Thailand

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว