หน้าหลัก กระดานข้อความ ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558   แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      

เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2015-01-26 18:39:25
2015-01-26 11:39:25 UTC
2.3 19.64 99.46 4 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2015-01-26 08:14:12
2015-01-26 01:14:12 UTC
2.4 19.65 99.43 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2015-01-22 17:05:58
2015-01-22 10:05:58 UTC
2.3 19.96 97.84 1 ประเทศพม่า
2015-01-21 13:57:18
2015-01-21 06:57:18 UTC
2.3 17.44 99.31 1 อ.เถิน จ.ลำปาง
2015-01-20 04:04:41
2015-01-19 21:04:41 UTC
1.9 18.90 99.01 6 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2015-01-19 21:04:30
2015-01-19 14:04:30 UTC
2.8 17.50 99.35 1 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
2015-01-19 03:41:06
2015-01-18 20:41:06 UTC
2.3 18.91 97.19 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 80 กม.
2015-01-19 01:08:38
2015-01-18 18:08:38 UTC
2.9 17.52 99.38 4 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
2015-01-18 20:09:39
2015-01-18 13:09:39 UTC
4.9 25.68 98.29 3 พรมแดนพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 605 กม.
2015-01-18 19:12:59
2015-01-18 12:12:59 UTC
3.2 21.00 96.94 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 213 กม.
2015-01-18 13:44:35
2015-01-18 06:44:35 UTC
3.0 19.37 99.25 1 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
2015-01-17 21:17:19
2015-01-17 14:17:19 UTC
2.2 19.92 97.84 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 61 กม.
2015-01-16 19:42:25
2015-01-16 12:42:25 UTC
2.4 19.74 99.60 3 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2015-01-15 16:47:14
2015-01-15 09:47:14 UTC
2.3 18.26 97.75 - ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 22 กม.
2015-01-15 07:21:37
2015-01-15 00:21:37 UTC
2.7 20.54 98.15 15 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 114 กม.
2015-01-15 02:26:36
2015-01-14 19:26:36 UTC
2.7 19.76 99.72 2 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2015-01-15 01:31:22
2015-01-14 18:31:22 UTC
4.0 21.06 98.38 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 154 กม.
2015-01-14 17:20:42
2015-01-14 10:20:42 UTC
2.6 19.58 98.28 2 อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
2015-01-13 19:00:05
2015-01-13 12:00:05 UTC
2.1 19.75 99.54 4 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2015-01-12 14:47:29
2015-01-12 07:47:29 UTC
3.1 17.77 96.86 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 116 กม.

แผ่นดินไหวทั่วโลก | แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

ภารกิจสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

รายงานการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดเชียงราย

งานแปล : การพัฒนาเส้นโค้งการพังทลายจากสึนามิโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและแบบจำลองการเกิดสึนามิในมหาสมุทรอินเดียปี พ.ศ. 2547 ประเทศไทย

ข้อมูลเครือข่ายการตรวจวัดแผ่นดินไหวของสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว สืบเนื่องจากเหตุการณ์ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของรัฐบาลเกาหลีเหนือ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.57 น. ตามเวลาประเทศไทย (02.57UTC)

แผนที่เวลาคลื่นสึนามิกระทบฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก(อ่าวไทย) โดย Reverse เทคนิคเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้า

แผนที่เวลาคลื่นสึนามิกระทบฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตก(อันดามัน) โดย Reverse เทคนิคเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้า

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว