หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว กระดานข้อความ ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558   แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทยวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2015-10-08 03:38:49
2015-10-07 20:38:49 UTC
1.8 18.89 99.08 3 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2015-10-07 05:02:31
2015-10-06 22:02:31 UTC
3.4 19.62 96.27 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 182 กม.
2015-10-07 01:57:53
2015-10-06 18:57:53 UTC
2.4 19.68 99.57 3 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2015-10-07 01:34:51
2015-10-06 18:34:51 UTC
1.6 19.73 99.66 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ประมาณ 8 กม.
2015-10-06 23:28:11
2015-10-06 16:28:11 UTC
1.9 19.73 99.78 2 ต.แม่ออ อ.พาน จ.เชียงราย
2015-10-06 12:43:26
2015-10-06 05:43:26 UTC
2.2 19.31 98.00 5 ตำบลปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 4 กม.
2015-10-06 06:41:40
2015-10-05 23:41:40 UTC
2.8 22.54 99.76 10 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 234 กม.
2015-10-06 04:22:04
2015-10-05 21:22:04 UTC
3.8 22.92 99.10 10 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 288 กม.
2015-10-05 01:53:30
2015-10-04 18:53:30 UTC
2.5 19.00 96.88 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 113 กม.
2015-10-03 20:30:31
2015-10-03 13:30:31 UTC
1.6 18.91 99.03 5 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2015-10-03 20:13:18
2015-10-03 13:13:18 UTC
2.6 20.00 98.08 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 56 กม.
2015-10-02 12:39:13
2015-10-02 05:39:13 UTC
1.9 19.64 99.58 1 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2015-10-02 12:01:20
2015-10-02 05:01:20 UTC
2.9 21.63 98.74 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 178 กม.
2015-10-02 07:46:46
2015-10-02 00:46:46 UTC
2.9 18.49 95.85 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 223 กม.
2015-10-02 07:35:24
2015-10-02 00:35:24 UTC
1.9 19.07 97.53 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 51 กม.
2015-10-01 04:20:43
2015-09-30 21:20:43 UTC
2.8 20.28 98.13 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 85 กม.
2015-09-30 06:26:39
2015-09-29 23:26:39 UTC
2.3 19.73 99.70 3 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2015-09-30 02:41:10
2015-09-29 19:41:10 UTC
2.2 19.72 99.57 3 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2015-09-29 08:59:34
2015-09-29 01:59:34 UTC
3.9 23.25 98.96 10 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 327 กม.
2015-09-27 18:49:26
2015-09-27 11:49:26 UTC
1.8 14.93 99.13 2 อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2015-10-10 16:04:04
2015-10-10 09:04:04 UTC
5.0 -8.19 107.47 78 Java, Indonesia
2015-10-10 15:56:07
2015-10-10 08:56:07 UTC
5.4 -60.83 -20.90 10 East of South Sandwich Islands
2015-10-10 14:31:08
2015-10-10 07:31:08 UTC
5.1 -19.03 169.51 267 Vanuatu Islands
2015-10-10 13:00:25
2015-10-10 06:00:25 UTC
5.1 -24.35 -66.92 184 Salta Province, Argentina
2015-10-10 08:48:43
2015-10-10 01:48:43 UTC
4.7 27.31 88.87 25 Sikkim, India
2015-10-10 03:29:57
2015-10-09 20:29:57 UTC
4.7 28.84 86.36 10 Xizang
2015-10-10 01:27:35
2015-10-09 18:27:35 UTC
5.4 -31.69 -71.51 28 Near Coast of Central Chile
2015-10-10 00:34:53
2015-10-09 17:34:53 UTC
5.0 -32.33 -177.82 31 South of Kermadec Islands
2015-10-09 23:28:27
2015-10-09 16:28:27 UTC
4.8 -0.02 123.94 114 Minahassa Peninsula, Sulawesi
2015-10-09 21:39:18
2015-10-09 14:39:18 UTC
4.9 40.79 36.71 10 Turkey
2015-10-09 18:47:04
2015-10-09 11:47:04 UTC
4.6 -2.26 -79.39 83 Near Coast of Ecuador
2015-10-09 13:08:54
2015-10-09 06:08:54 UTC
4.8 -30.76 -71.55 39 Near Coast of Central Chile
2015-10-09 11:09:34
2015-10-09 04:09:34 UTC
4.9 -15.87 -69.74 198 Peru-Bolivia Border Region
2015-10-09 09:33:36
2015-10-09 02:33:36 UTC
5.0 -57.35 -24.77 20 South Sandwich Islands Region
2015-10-09 08:38:07
2015-10-09 01:38:07 UTC
4.7 -2.63 139.34 13 Near North Coast of Irian Jaya
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

บทความ : แผ่นดินไหวเนปาล

บทความ : แผ่นดินไหวภูเก็ต

เหตุการณ์สึนามิทั่วโลกที่สำคัญ ถึงปี พ.ศ. 2557

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลกที่สำคัญ ถึงปี พ.ศ. 2557

บทความ : แผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย

ภารกิจสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

รายงานการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดเชียงราย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว