หน้าหลัก กระดานข้อความ ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557   แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      

เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย

2014-09-30 09:43:42 : อัพเดทข้อมูลแผ่นดินไหว จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่บริเวณ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (19.748, 99.692) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.08 น. ความลึก 7 กิโลเมตร ขนาด 6.3 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ทำให้เกิดแผ่นดินไหวตาม (Aftershock) ดังนี้ ขนาด 5.0 - 5.9 จำนวน 8 ครั้ง ขนาด 4.0 – 4.9 จำนวน 44 ครั้ง ขนาด 3.0 – 3.9 จำนวน 223 ครั้ง ขนาดน้อยกว่า 3.0 จำนวนมากกว่า 1,000 ครั้ง

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2014-09-30 06:38:00
2014-09-29 23:38:00 UTC
2.6 19.73 99.58 4 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-09-30 06:10:52
2014-09-29 23:10:52 UTC
1.6 19.73 99.63 4 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-09-30 06:06:27
2014-09-29 23:06:27 UTC
2.7 19.75 99.57 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-09-30 06:03:00
2014-09-29 23:03:00 UTC
1.7 19.75 99.56 4 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-09-29 13:52:00
2014-09-29 06:52:00 UTC
3.6 20.65 95.95 120 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 259 กม.
2014-09-29 03:59:53
2014-09-28 20:59:53 UTC
3.3 14.73 95.72 - หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
2014-09-29 01:46:05
2014-09-28 18:46:05 UTC
2.2 20.30 98.20 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 87 กม.
2014-09-29 01:38:08
2014-09-28 18:38:08 UTC
2.0 19.28 99.04 11 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
2014-09-28 09:23:00
2014-09-28 02:23:00 UTC
2.7 20.49 98.34 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 108 กม.
2014-09-28 06:06:39
2014-09-27 23:06:39 UTC
2.2 19.74 99.70 2 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2014-09-26 11:35:28
2014-09-26 04:35:28 UTC
2.9 19.59 99.70 3 อ.พาน จ.เชียงราย
2014-09-26 01:55:11
2014-09-25 18:55:11 UTC
2.7 19.70 99.58 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-09-25 13:08:07
2014-09-25 06:08:07 UTC
2.3 19.71 99.69 5 อ.พาน จ.เชียงราย
2014-09-25 10:02:56
2014-09-25 03:02:56 UTC
2.1 20.55 99.97 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 15 กม.
2014-09-25 05:51:41
2014-09-24 22:51:41 UTC
2.9 19.69 99.52 3 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-09-24 22:13:12
2014-09-24 15:13:12 UTC
2.0 18.55 97.38 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกฉียงใต้ของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 67 กม.
2014-09-23 18:56:06
2014-09-23 11:56:06 UTC
2.3 17.50 100.47 4 อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
2014-09-23 03:39:35
2014-09-22 20:39:35 UTC
3.2 20.89 100.94 5 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 84 กม.
2014-09-22 12:54:12
2014-09-22 05:54:12 UTC
2.3 19.69 99.56 5 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-09-20 20:17:02
2014-09-20 13:17:02 UTC
3.6 22.21 95.95 71 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 386 กม.

แผ่นดินไหวทั่วโลก | แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

รายงานการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดเชียงราย

งานแปล : การพัฒนาเส้นโค้งการพังทลายจากสึนามิโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและแบบจำลองการเกิดสึนามิในมหาสมุทรอินเดียปี พ.ศ. 2547 ประเทศไทย

ข้อมูลเครือข่ายการตรวจวัดแผ่นดินไหวของสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว สืบเนื่องจากเหตุการณ์ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของรัฐบาลเกาหลีเหนือ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.57 น. ตามเวลาประเทศไทย (02.57UTC)

แผนที่เวลาคลื่นสึนามิกระทบฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก(อ่าวไทย) โดย Reverse เทคนิคเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้า

แผนที่เวลาคลื่นสึนามิกระทบฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตก(อันดามัน) โดย Reverse เทคนิคเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้า

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว