หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ
Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2016-05-24 03:56:05
2016-05-23 20:56:05 UTC
2.4 20.56 99.55 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 37 กม.
2016-05-23 06:19:35
2016-05-22 23:19:35 UTC
3.9 20.53 99.58 8 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.เชียงราย ประมาณ 74 กม.
2016-05-22 19:30:06
2016-05-22 12:30:06 UTC
2.5 20.51 99.57 1 พม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 34 กม.
2016-05-18 00:05:15
2016-05-17 17:05:15 UTC
4.9 26.20 99.52 10 ยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 642 กม.
2016-05-17 23:48:52
2016-05-17 16:48:52 UTC
5.1 26.11 99.66 10 ยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 631 กม.
2016-05-17 21:11:50
2016-05-17 14:11:50 UTC
3.3 19.19 96.37 11 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 168 กม.
2016-05-17 14:38:49
2016-05-17 07:38:49 UTC
4.4 3.75 99.90 230 ตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.สตูล ประมาณ 324 กม.
2016-05-17 01:53:43
2016-05-16 18:53:43 UTC
2.4 16.97 98.24 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 45 กม.
2016-05-16 20:38:43
2016-05-16 13:38:43 UTC
3.9 19.21 94.72 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 341 กม.
2016-05-16 20:06:36
2016-05-16 13:06:36 UTC
4.3 22.34 102.74 19 ยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 330 กม.
2016-05-13 05:08:43
2016-05-12 22:08:43 UTC
4.4 4.15 93.32 10 นอกชายฝั่งทางตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 698 กม.
2016-05-12 18:05:22
2016-05-12 11:05:22 UTC
2.3 20.65 97.93 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 130 กม.
2016-05-12 02:03:34
2016-05-11 19:03:34 UTC
3.1 20.45 100.22 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 16 กม.
2016-05-09 11:54:16
2016-05-09 04:54:16 UTC
3.0 20.20 98.50 7 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 73 กม.
2016-05-08 11:06:39
2016-05-08 04:06:39 UTC
2.4 7.94 98.52 2 ในทะเล ใกล้เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา
2016-05-06 05:30:39
2016-05-05 22:30:39 UTC
4.1 19.51 96.12 111 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 195 กม.
2016-05-05 10:44:50
2016-05-05 03:44:50 UTC
2.8 19.54 98.12 2 อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
2016-05-05 00:53:25
2016-05-04 17:53:25 UTC
2.5 20.33 97.93 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 96 กม.
2016-05-04 18:02:26
2016-05-04 11:02:26 UTC
2.3 19.24 97.69 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 30 กม.
2016-05-04 16:23:51
2016-05-04 09:23:51 UTC
4.9 23.99 103.87 10 ยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 541 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2016-05-26 08:02:36
2016-05-26 01:02:36 UTC
4.7 11.58 -85.63 210 Nicaragua
2016-05-26 06:01:19
2016-05-25 23:01:19 UTC
4.8 29.24 142.46 10 Southeast of Honshu, Japan
2016-05-26 02:10:14
2016-05-25 19:10:14 UTC
4.7 9.02 126.70 10 Mindanao, Philippines
2016-05-25 15:36:16
2016-05-25 08:36:16 UTC
5.4 34.88 26.22 37 Crete, Greece
2016-05-25 12:22:46
2016-05-25 05:22:46 UTC
5.0 41.09 142.30 51 Hokkaido, Japan Region
2016-05-25 05:20:18
2016-05-24 22:20:18 UTC
4.8 18.58 145.30 523 Mariana Islands
2016-05-25 04:03:19
2016-05-24 21:03:19 UTC
4.6 0.56 -79.71 22 Near Coast of Ecuador
2016-05-25 00:52:02
2016-05-24 17:52:02 UTC
4.7 37.52 57.52 10 Turkmenistan-Iran Border Region
2016-05-25 00:43:28
2016-05-24 17:43:28 UTC
4.7 13.92 45.34 10 Western Arabian Peninsula
2016-05-24 23:35:22
2016-05-24 16:35:22 UTC
5.0 -2.68 -78.59 102 Ecuador
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว