หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ
Thai Weather
Thai Weather Thai Weather


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2016-06-27 18:53:51
2016-06-27 11:53:51 UTC
2.2 19.86 99.21 4 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
2016-06-26 22:05:31
2016-06-26 15:05:31 UTC
2.7 19.75 99.71 5 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2016-06-26 03:14:02
2016-06-25 20:14:02 UTC
2.2 20.42 99.72 6 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 17 กม.
2016-06-25 00:57:54
2016-06-24 17:57:54 UTC
2.8 20.47 99.71 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 18 กม.
2016-06-24 04:04:58
2016-06-23 21:04:58 UTC
2.3 19.49 99.21 2 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
2016-06-22 23:13:24
2016-06-22 16:13:24 UTC
3.5 21.99 100.55 8 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 181 กม.
2016-06-22 20:03:36
2016-06-22 13:03:36 UTC
4.2 21.95 95.57 100 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 387 กม.
2016-06-21 08:54:15
2016-06-21 01:54:15 UTC
2.3 19.52 99.28 3 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
2016-06-21 03:50:11
2016-06-20 20:50:11 UTC
2.4 20.46 99.61 10 พม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 29 กม.
2016-06-21 02:32:07
2016-06-20 19:32:07 UTC
2.3 20.54 99.52 3 พม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 39 กม.
2016-06-18 10:59:58
2016-06-18 03:59:58 UTC
4.7 23.04 95.43 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 488 กม.
2016-06-18 05:17:29
2016-06-17 22:17:29 UTC
3.1 7.99 98.52 5 ในทะเล ใกล้เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา
2016-06-18 05:06:08
2016-06-17 22:06:08 UTC
2.9 21.50 98.67 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 173 กม.
2016-06-16 01:33:21
2016-06-15 18:33:21 UTC
3.2 22.08 97.88 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 276 กม.
2016-06-14 00:15:59
2016-06-13 17:15:59 UTC
1.8 20.28 100.23 3 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
2016-06-13 02:21:00
2016-06-12 19:21:00 UTC
2.1 19.52 98.11 2 อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
2016-06-11 16:07:15
2016-06-11 09:07:15 UTC
1.8 19.77 99.53 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2016-06-10 16:48:18
2016-06-10 09:48:18 UTC
2.6 19.93 97.81 6 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 64 กม.
2016-06-10 04:24:20
2016-06-09 21:24:20 UTC
2.7 18.17 97.00 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 98 กม.
2016-06-10 03:03:45
2016-06-09 20:03:45 UTC
2.1 20.55 99.53 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 39 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2016-06-28 16:07:19
2016-06-28 09:07:19 UTC
4.5 39.44 73.43 10 Tajikistan-Xinjiang Border Region
2016-06-28 10:32:50
2016-06-28 03:32:50 UTC
4.7 -6.04 105.32 49 Sunda Strait, Indonesia
2016-06-28 10:17:16
2016-06-28 03:17:16 UTC
4.8 53.52 159.39 84 Near East Coast of Kamchatka
2016-06-28 03:50:33
2016-06-27 20:50:33 UTC
5.5 16.57 -97.84 10 Oaxaca, Mexico
2016-06-28 02:28:50
2016-06-27 19:28:50 UTC
5.0 39.38 73.48 10 Tajikistan-Xinjiang Border Region
2016-06-27 20:47:34
2016-06-27 13:47:34 UTC
4.5 -6.07 145.37 137 New Guinea, Papua New Guinea
2016-06-27 19:51:13
2016-06-27 12:51:13 UTC
4.9 -31.76 -71.28 44 Near Coast of Central Chile
2016-06-27 19:29:16
2016-06-27 12:29:16 UTC
4.5 -7.52 130.07 85 Tanimbar Islands Reg., Indonesia
2016-06-27 17:13:05
2016-06-27 10:13:05 UTC
4.9 31.89 104.54 10 Sichuan, China
2016-06-27 14:34:15
2016-06-27 07:34:15 UTC
4.7 39.56 73.53 11 Tajikistan-Xinjiang Border Region
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว