หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559   

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 0 กด 4
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      

เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง

  [ คลิกที่เหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด ]
  Phase (Phase Count) คือ จำนวนสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวที่ใช้ในการคำนวนหาศูนย์กลาง
   เหตุการณ์ที่มีผู้รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน
วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(km.) Phase บริเวณศูนย์กลาง
2016-09-24 05:27:21
2016-09-23 22:27:21 UTC
4.7 8.49 94.53 10 - หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
2016-09-22 23:02:09
2016-09-22 16:02:09 UTC
3.3 22.83 101.88 10 9 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
2016-09-22 21:11:34
2016-09-22 14:11:34 UTC
1.4 19.86 99.87 4 6 อ.เมือง จ.เชียงราย
2016-09-22 20:34:33
2016-09-22 13:34:33 UTC
3.8 22.14 100.84 25 16 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
2016-09-22 20:23:46
2016-09-22 13:23:46 UTC
4.3 24.98 95.36 168 23 ประเทศพม่า
2016-09-22 11:09:33
2016-09-22 04:09:33 UTC
2.5 20.40 99.20 10 8 ประเทศพม่า
2016-09-22 06:27:11
2016-09-21 23:27:11 UTC
1.2 19.05 99.28 1 10 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
2016-09-21 22:08:42
2016-09-21 15:08:42 UTC
3.9 19.06 95.96 10 11 ประเทศพม่า
2016-09-21 19:54:16
2016-09-21 12:54:16 UTC
1.2 18.98 99.21 2 10 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
2016-09-20 01:27:03
2016-09-19 18:27:03 UTC
2.2 20.26 98.05 10 9 ประเทศพม่า
2016-09-19 23:33:40
2016-09-19 16:33:40 UTC
3.3 23.71 101.77 10 9 ยูนนาน ประเทศจีน
2016-09-19 19:45:44
2016-09-19 12:45:44 UTC
3.5 7.67 97.22 5 5 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
2016-09-17 12:29:39
2016-09-17 05:29:39 UTC
2.2 18.87 97.33 4 12 ประเทศพม่า
2016-09-15 21:07:38
2016-09-15 14:07:38 UTC
4.4 7.87 97.24 10 6 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
2016-09-15 04:09:29
2016-09-14 21:09:29 UTC
3.5 6.02 97.29 10 7 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
2016-09-12 22:07:04
2016-09-12 15:07:04 UTC
3.3 17.11 95.11 9 7 ประเทศพม่า
2016-09-11 04:55:55
2016-09-10 21:55:55 UTC
2.6 21.55 99.79 3 7 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
2016-09-10 21:38:19
2016-09-10 14:38:19 UTC
2.6 18.88 99.06 5 6 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2016-09-08 19:30:06
2016-09-08 12:30:06 UTC
1.6 18.92 99.06 4 7 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2016-09-07 15:10:24
2016-09-07 08:10:24 UTC
2.3 17.70 97.81 3 10 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
เหตุการณ์ที่ 1 to 20 of 3781เหตุการณ์ที่ 1 to 20 of 3781